Κυρίες και Κύριοι,
Σήμερα, συζητάμε τον Καθορισμό τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2024, ο οποίος κατατέθηκε μεν από τη νυν δημοτική αρχή ως τυπική υποχρέωση, αποτυπώνει, όμως, ξεκάθαρα τον απολογισμό της απελθούσας δημοτικής αρχής στον τομέα της καθαριότητας και του οδοφωτισμού.
Ένας ακόμη απολογισμός –όπως και αυτός των τεχνικών έργων- βαθιά αρνητικός για τον Δήμο και τους δημότες του.
Γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από την πολιτική επιλογή της συνειδητής αποχής των μελών της απελθούσας σύμπραξης της διοίκησης κατά την ψηφοφορία του θέματος στη Δημοτική Επιτροπή.
Όλοι οι δείκτες, οι αριθμοί και οι αλγεβρικές πράξεις είναι αμείλικτοι και αψευδείς μάρτυρες της ανεπάρκειας της απελθούσας δημοτικής αρχής.
Για την τετραετία που μας πέρασε (2019-2023), οι αριθμοί αποτυπώνουν μόνον αυξήσεις:
– Κατά 47% (0,75€/τμ και 1,10€/τμ) στην Ανατολή
– Κατά 11,43% (1,75€/τμ (χρησιμοποίησα του 2020 κι όχι του 2019 που ήταν 1,85€/τμ) και 1,95€/τμ) στα Ιωάννινα
– Κατά 103,70% (0,54€/τμ και 1,10€/τμ) στο Πεδινή
– Κατά 52,54% (0,59€/τμ και 0,90€/τμ) στο Νησί
– Κατά 22,22% (0,90€/τμ (χρησιμοποίησα του 2020 κι όχι του 2019 που ήταν 1,00€/τμ) και 1,10€/τμ) στον Κατσικά και
– Κατά 57,14% (0,70€/τμ και 1,10€/τ.μ.) στο Πέραμα.
Ήταν εύκολο για την απελθούσα δημοτική αρχή να αλλάζει τους συντελεστές σε μία αριθμητική συνάρτηση για να προκύπτει ο ισοσκελισμός.
Δεν ήταν εύκολο, όμως, να οργανώσει και να προγραμματίσει τα απαιτούμενα έργα, μέτρα και δράσεις για τη μείωση των δαπανών, γιατί:
– δεν αντιλαμβανόταν ότι το κόστος μιας ολιστικής διαχείρισης των απορριμμάτων είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του να απορρίπτονται τα σκουπίδια στους ΧΥΤΑ, εκτός και αν απέφευγε να ενημερώνεται σχετικά.
– δεν ενδιαφέρθηκε για την επίσπευση και θέση σε λειτουργία της ενεργειακής αναβάθμισης φωτισμού οδών και πλατειών – LED, όπως είχε δεσμευτεί τον Οκτώβριο του 2019.
– δεν ήθελε να υιοθετήσει τα μέτρα μείωσης των δαπανών που είχε προτείνει επανειλημμένα η παράταξή μας.

Έτσι, λοιπόν, χωρίς έναν έστω στοιχειώδη (πόσω μάλλον ολοκληρωμένο) σχεδιασμό και στον τομέα αυτόν αλλά και ελλείψει πολιτικής βούλησης, κινητοποίησης και δράσης από την απελθούσα δημοτική αρχή, κατά τη διάρκεια των 4 ετών της διοίκησής της, σήμερα:
1. Δεν υπάρχει αναδιοργάνωση της υπηρεσίας καθαριότητας, που αποτελούσε και προεκλογική δέσμευση,
2. Δεν ολοκληρώθηκε η ενεργειακή αναβάθμιση φωτισμού οδών και πλατειών που ακούμε από το 2019
3. Δεν υπάρχει καταγραφή ποιος μετρητής αντιστοιχεί σε ποια εγκατάσταση, με αποτέλεσμα, ακόμη και σήμερα, να μην γνωρίζουμε τι ενέργεια καταναλώνεται από την κάθε εγκατάσταση.
4. Ο οδοκαθαρισμός δεν γίνεται με μηχανικά μέσα, αλλά με σκούπες – ιδιοκατασκευές.
5. Δεν υπάρχουν έσοδα από την εκμετάλλευση αναλώσιμων απορριμμάτων, καθώς δεν γνωρίζουμε τί ανακυκλώνουμε.
6. Δεν οργανώθηκε η χωριστή συλλογή αποβλήτων συσκευασίας σε 4 ρεύματα (για πλαστικό, χαρτί, μέταλλο, γυαλί), ούτε καν στις δημοτικές εγκαταστάσεις συνάθροισης κοινού.
7. Δεν υπάρχει χωριστή συλλογή και διαχείριση των βιοαποβλήτων
8. Δεν υπάρχει καμία αναφορά για τη δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ)
9. Δεν υπάρχουν μέτρα για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών.
10. Το Πράσινο Σημείο -που το ακούμε από το 2019- δεν λειτουργεί ακόμη.
11. Δεν εφαρμόζεται, έστω και πιλοτικά, το σύστημα «πληρώνω όσο πετάω» ή «Κερδίζω όσο Διαχωρίζω»
12. Δεν υπάρχει σύγκλιση των ανταποδοτικών τελών μεταξύ των δημοτικών ενοτήτων, θέμα που εκκρεμεί εδώ και 10 χρόνια από την εφαρμογή του νόμου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ και για το οποίο η απελθούσα δημοτική αρχή είχε δεσμευτεί από το 2019, προτείνοντας τη δημιουργία το πολύ πέντε ζωνών με κριτήρια τον χαρακτήρα (αστικό-αγροτικό), τον πληθυσμό και τον όγκο των παρεχόμενων υπηρεσιών
13. Καθώς και άλλες δράσεις, μέτρα και παρεμβάσεις που αναφέρονται στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Ιωαννιτών

Κυρίες και Κύριοι,
Εμείς, η παράταξή μας Ιωάννινα_2023, θεωρούμε ότι τα ανταποδοτικά τέλη αποτελούν ένα σύνθετο πολιτικό θέμα, γιατί πραγματεύεται -εκτός των άλλων- ένα βασικό και ουσιώδες χαρακτηριστικό της σχέσης δημότη και δημοτικής αρχής. Αυτό της εμπιστοσύνης.
Η μεν δημοτική αρχή δεν πρέπει να λειτουργεί ως ένας απρόσωπος εισπρακτικός μηχανισμός αλλά να ενεργεί προς την κατεύθυνση της μείωσης των δαπανών, προσφέροντας ταυτόχρονα πραγματικές και σύγχρονες ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού, τα δε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να τις απολαμβάνουν με το μικρότερο δυνατό κόστος.
Με αυτά τα δεδομένα, ήταν προδιαγεγραμμένο ότι θα καταφεύγαμε στον δημότη, για να πληρώσει την ανεπάρκεια και την ολιγωρία της απελθούσας δημοτικής αρχής.
Αυξήσεις τελών δεν πρέπει να γίνουν.
Οι πολίτες δεν αντέχουν άλλα βάρη. Από κανέναν.
Πολύ περισσότερο όταν πληρώνουν για κάτι ελλιπές ή ελαττωματικό.
Επομένως, καταψηφίζουμε την αύξηση των τελών και προτείνουμε, κύριε Δήμαρχε, να συντάξετε αμέσως, έκτακτο σχέδιο δραστικής μείωσης δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα με άμεσο προγραμματισμό κάθε αναγκαίου αντισταθμιστικού μέτρου, ώστε παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό των
υπηρεσιών καθαριότητας να ελαφρυνθούν οι συνδημότες μας από το κόστος τους.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!