“Αρχικώς υποβάλλατε προς χρηματοδότηση έργο με φυσικό αντικείμενο: «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου συστήματος παρακολούθησης παροχών υδροληψιών εξωτερικού υδραγωγείου» στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

Στη συνέχεια το ίδιο αντικείμενο υποβλήθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, ως δύο έργα, για τη ΔΕ Περάματος και ΔΕ Παμβώτιδας.

Προσφάτως, σε έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΙ, αλλάξατε ρότα και το προτείνατε για χρηματοδότηση στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ! 

Και μάλιστα με διαφορετικούς προϋπολογισμούς από το ένα στο άλλο πρόγραμμα.

Ανεξαρτήτως, αν οι παλινωδίες αυτές και το πρωτοφανές «πέρα δώθε» των φακέλων των έργων, φανερώνουν προφανή έλλειψη συγκεκριμένου σχεδίου και προσανατολισμού, κρίνουμε απαραίτητο να ενημερωθούμε για τα παρακάτω:

  1. σήμερα, στην υποβαλλόμενη τελικά πρόταση (πράξη) στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ και στο υποέργο 1, συμπεριλαμβάνεται ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ο δήμος Ιωαννιτών ή κάποιες περιοχές και ποιες; 
  2. στο υποέργο 2: «προμήθεια και εγκ/ση ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης εσωτερικών δικτύων ύδρευσης», με Π/Υ 20,5 εκατ.€ πόσες οικιακές παροχές (ασύρματα ψηφιακά υδρόμετρα) συμπεριλαμβάνονται για παρακολούθηση; Αφορούν σε συγκεκριμένες περιοχές του Δήμου ή σε ολόκληρο τον Δήμο;
  3. Πώς θα καταστεί επιλέξιμη η πράξη που υποβάλατε στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ, όταν ο προϋπολογισμός της ανέρχεται στα 26 εκατ.€, ενώ από την πρόσκληση προκύπτει ότι ο μέγιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης ανέρχεται στα 9 εκατ.€;
  4. Επίσης, στην πρόταση που υποβάλατε, τελικά, στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ περιλαμβάνονται:
    1. η “Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (Σ.Α.Ν.)” και 
    2. η “Ψηφιακή χαρτογράφηση – αποτύπωση των δικτύων ύδρευσης”, που αποτελούν έργα 1ης προτεραιότητας;”


Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!