Πολύς θόρυβος έχει δημιουργηθεί γύρω από τα αιολικά πάρκα της εταιρείας μας και την επίδραση που αυτά μπορούν να έχουν στην κτηνοτροφία. Ανεδαφικές αιτιάσεις ότι «τα αιολικά πάρκα είναι ασύμβατα με τη κτηνοτροφία, ότι θα καταστραφούν τα βοσκοτόπια, ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν οι κτηνοτρόφοι από τα βουνά, ότι δε θα μπορούν να βόσκουν τα ζώα, θα περιφραχτεί το βουνό και δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση, αποτελεί ταφόπλακα για την κτηνοτροφία, για την ορεινή κτηνοτροφία της περιοχής  κ.α»

 

Η αλήθεια όμως είναι εντελώς διαφορετική και προκαλεί εντύπωση το μέγεθος της παραπληροφόρησης και η έλλειψη λογικών επιχειρημάτων. Η GAIACOMM δίνει απαντήσεις για τα έργα της.

 

Ίσως η καλύτερη απόδειξη είναι η επίσκεψη σε ένα υφιστάμενο αιολικό πάρκο για να μπορέσει να δει κανείς ότι συνεχίζονται (αν όχι έχουν αυξηθεί) οι χρήσεις γης που υπήρχαν και πριν την εγκατάσταση του αιολικού πάρκου.

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των αιολικών πάρκων στον ελλαδικό χώρο, εγκαθίσταται σε απομονωμένες ορεινές περιοχές που δε χρησιμοποιούνται για καλλιέργεια, ενώ αρκετά συχνά χρησιμοποιούνται για βοσκή.

 

Η βόσκηση των ζώων μπορεί να συνεχιστεί δίχως πρόβλημα, ακόμα και εντός του χώρου του αιολικού πάρκου, αφού ο χώρος δεν περιφράσσεται. Σε πολλά αιολικά πάρκα στη χώρα βόσκουν αγελάδες και αιγοπρόβατα χωρίς κανένα πρόβλημα, ενώ η οδοποιία έχει βοηθήσει στη μεταφορά περισσοτέρων ζώων αλλά και στη διευκόλυνση των κτηνοτρόφων στη μεταφορά νερού, τροφής και γάλακτος.

 

Δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός στη διάβαση στους δρόμους των αιολικών πάρκων ενώ αυτοί χρησιμοποιούνται από κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, κυνηγούς αλλά και από τις Δασικές και Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (περιπολίες, επέμβαση για πυρόσβεση).

 

Ένα αιολικό πάρκο δεν αποτελεί τεχνητό φραγμό απομόνωσης για τη μετακίνηση ζώων, αλλά και για την εξάπλωση φυτών, δεδομένου ότι είναι εγκατάσταση μικρής έκτασης και ήπιας μορφής, χωρίς ύπαρξη περίφραξης, ενώ η κατά θέσεις εγκατάσταση των Α/Γ επιτρέπει το ανέπαφο των ενδιάμεσων εκτάσεων.

Χαρακτηριστικά, σε αιολικά πάρκα έχει παρατηρηθεί ότι οι ανεμογεννήτριες  γίνονται πόλος έλξης αιγοπροβάτων και αγελάδων που επωφελούνται από τη δροσιά της σκιάς που προσφέρουν οι πύργοι τους.

 

Ακολουθούν σχετικές φωτογραφίες από αιολικά πάρκα στην Ελλάδα.

 

Μάλιστα κατηγορηθήκαμε πρόσφατα ότι κάποιες από τις παραπάνω φωτογραφίες αποτελούν προιόν «μονταζιέρας» όπως χαρακτηριστικά γράφτηκε. Φυσικά είναι τόσο «φτωχά» αυτά τα επιχειρήματα, θυμίζοντας εποχές δεκαετίες πίσω.

 

Ωστόσο καλούμε όλους αυτούς που τα εισηγούνται να συνδιαλλαγούν με κτηνοτρόφους περιοχών όπου λειτουργούν αιολικά πάρκα ώστε να μας πουν αν είναι όντως προιόν «μονταζιέρας».

 

Είμαστε επιστήμονες, μηχανικοί, περιβαλλοντολόγοι, επαγγελματίες σε ένα δύσκολο κλάδο, οικογενειάρχες και δεν έχουμε χρόνο και διάθεση για «μοντάζ» ούτε ψέμματα. Περιμένουμε καλύτερα επιχειρήματα να αντιτάξετε, όπως το πως βοηθάτε στην πράξη τους κτηνοτρόφους της περιοχής σας για τα προιόντα που καταναλώνετε οι ίδιοι.

 

 

 

Κατά τη χωροθέτηση ενός αιολικού πάρκου, έχει υπολογιστεί ότι μόλις 1% έως 3% της συνολικής του έκτασης καταλαμβάνεται μόνιμα από τις ανεμογεννήτριες (υπόγειες βάσεις πυλώνων). Αν εξαιρεθεί η έκταση που απαιτείται για την οδοποιία (προσπέλασης και εσωτερική), τότε η υπόλοιπη έκταση εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη για άλλες χρήσεις. Συνεπώς, οι επιπτώσεις στις υφιστάμενες χρήσεις από την εγκατάσταση και τη λειτουργία, ως προς τη μόνιμη κατάληψη έκτασης, είναι ασήμαντες.

 

Για τα αιολικά πάρκα της εταιρείας μας έχει υπολογιστεί ότι για τις πλατείες των ανεμογεννητριών και την νέα οδοποιία το εμβαδόν που θα χρησιμοποιηθεί είναι 372 στρέμματα απο τα 15.252 στρέμματα των γηπέδων εγκατάστασης που παρουσιάζονται στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Το ποσοστό χρήσης για τα έργα του αιολικού πάρκου είναι 2,44%, ενώ στο υπόλοιπο 97,56% δεν θα πραγματοποιηθεί καμία επέμβαση.

 

Eίναι σημαντικό να τονιστεί ότι το γήπεδο εγκατάστασης για το αιολικό πάρκο έχει καθαρά αδειοδοτικό ρόλο (αποστάσεις μεταξύ ανεμογεννητριών και μέγεθος πολυγώνου όπως ορίζονται απο το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ και τον Ν.4685/2020). Εντός αυτού του γηπέδου εγκατάστασης μπορούν να χωροθετηθούν οι ανεμογεννήτριες και υπάρχει η δυνατότητα να αναχωροθετηθούν. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το 1-3% αυτής της έκταση ουσιαστικά χρησιμοποιείται για τη θεμελίωση των ανεμογεννητριών και την οδοποιία, όλη η υπόλοιπη έκταση παραμένει ως έχει.

 

Η αιολική ενέργεια δεν εμποδίζει τις γεωργικές και κτηνοτροφικές/μελισσοκομικές δραστηριότητες. Περίπου το 98% της γης που φιλοξενεί τα αιολικά πάρκα της εταιρείας μας είναι διαθέσιμο για άλλες χρήσεις. Διάφορες αγροτικές δραστηριότητες μπορούν να συνεχίζονται μέχρι τις βάσεις των ανεμογεννητριών, αφού τα θεμέλια τους είναι κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι τα αιολικά πάρκα επιβαρύνουν τη γεωργία ή την κτηνοτροφία/μελισσοκομία σύμφωνα με την διεθνή εμπειρία και επιστημονική βιβλιογραφία [1].

 

Η εταιρεία μας επιθυμεί την διεξοδική ενημέρωση των κτηνοτρόφων της περιοχής, ώστε να είναι πλήρως ενημερωμένοι με έγκυρη και αξιόπιστη πληροφορία αλλά και να βεβαιωθούμε ότι ενημερώνονται σωστά και έγκαιρα για τα αντισταθμιστικά οφέλη που η εταιρεία μας δεσμεύεται να προσφέρει στις κτηνοτροφικές μονάδες πέριξ των έργων μας που ενδεχομένως να επηρεαστούν μόνο κατά την διάρκεια της κατασκευής των έργων όπου και θα υπάρξει ειδική μέριμνα για μετεγκατάσταση με έξοδα της εταιρείας και δημιουργία νέων μονάδων.

 

Η εταιρεία διατίθεται να συμβάλει στην αγορά ζωοτροφών για όλες τις μονάδες κτηνοτροφίας ντόπιων κτηνοτρόφων που αναπτύσσονται εντός και πέριξ των περιοχών ανάπτυξης των αιολικών πάρκων. Η βελτίωση της υπάρχουσας οδοποίας και η νέα οδοποιία θα συμβάλει στην ευκολότερη μεταφορά των ζώων, η παροχή τροφών και νερού αλλά και η μεταφορά γάλακτος.

 

Επιπροσθέτως η εταιρεία μας βρίσκεται ανά πάσα στιγμή στην διάθεση των κτηνοτρόφων της περιοχής και των οικογενειών τους ώστε να ακούσει τις ανησυχίες τους αλλά και να συμφωνήσει μαζί τους σε μια μεγάλη συνεργασία που θα δώσει νέα πνοή στην περιοχή και ειδικά σε έναν κλάδο που έχει δεχτεί απανωτά χτυπήματα και πολλαπλές κρίσεις οικονομικές, νομικές αλλά και υγειονομικές.

 

Για όσα ακούγονται περί καταστροφής βοσκήσιμων εκτάσεων μάλλον κανείς δεν λογαριάζει ότι τα αιολικά πάρκα είναι η μοναδική ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που καταλαμβάνει τόσο μικρό χώρο. Ενδεικτικά και για λόγους σύγκρισης, αναφέρουμε ότι για την παραγωγή ενέργειας από έναν σταθμό ηλεκτροπαραγωγής που καίει άνθρακα απαιτείται έως και 4,5 φορές μεγαλύτερη έκταση απ’ αυτή που απαιτείται για να καλυφθούν οι ίδιες ενεργειακές ανάγκες με αιολική ενέργεια [2]. Ο υπολογισμός αυτός έγινε λαμβάνοντας υπ’όψιν και τις τεράστιες εκτάσεις γης που δεσμεύονται κατά την εξόρυξη άνθρακα και αφορά τον κύκλο ζωής μιας τυπικής μονάδας παραγωγής ενέργειας που είναι περίπου 30 χρόνια.

 

Πολύ συχνά συναντώνται κοπάδια αγελάδων, αιγοπροβάτων, αμνοεριφίων εντός των αιολικών πάρκων στη χώρα μας αφού η οδοποιία πρόσβασης επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση, ενώ ο παραγόμενος θόρυβος από τις ανεμογεννήτριες είναι εξαιρετικά χαμηλός, ώστε να ενοχλεί τα ζώα.

 

Οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες έχουν εξελιχθεί πλέον σε σχεδόν αθόρυβες μηχανές που σου επιτρέπουν να μιλάς ακριβώς κάτω από αυτές. Σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 200 μέτρων, ο θόρυβος περιστροφής των πτερυγίων συνήθως καλύπτεται πλήρως από το θόρυβο του ανέμου μέσα στα φύλλα των δέντρων και των θάμνων (περιβαλλοντικός θόρυβος)  και είναι της τάξης  των 45dB(A) (επίπεδο θορύβου ενός ήσυχου γραφείου-συνήθης κίνηση εντός οικίας, μικρότερης απο μια χαμηλόγωνη συνομιλία).

 

Για κάθε αιολικό πάρκο στα πλαίσια της Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων πραγματοποιείται μελέτη διάδοσης θορύβου.

 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η ένταση θορύβου απο διάφορες πηγές.

 

Η αιολική ενέργεια είναι πλήρως συμβατή με τις υφιστάμενες χρήσεις γης και υπάρχουσες επαγγελματικές ασχολίες, αφού καταλαμβάνουν οι ανεμογεννήτριες ελάχιστο χώρο σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή ενώ ο υπόλοιπος χώρος παραμένει εντελώς ελεύθερος και προσβάσιμος στο κοινό.

 

Τέλος, για επικοινωνία με την εταιρεία, για ερωτήσεις αναφορικά με τα έργα μπορείτε να στείλετε email στο [email protected].

 

 

 

Βιβλιογραφία:

1. GreenPeace Αιολική Ενέργεια ή Κλιματικές Αλλαγές; http://ns2.rae.gr/old/K2/greenpeace.pdf, [πρόσβαση στις 10 Απριλίου 2021]

 

2. European Commission, 1999. A plan for Europe: Wind Energy – The Facts., pp. 78, 142-153. Belgium: European Communities.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!