Ανακοίνωση για τη θέση της παράταξης εξέδωσε η δημοτική παράταξη “Ιωάννινα_2023” και η επικεφαλής της, Τατιάνα Καλογιάννη σχετικά με την Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης της πράξης: «Ζώνες προστασίας σημείων υδροληψίας πόσιμου νερού και Σχέδιο Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ)» μεταξύ του Συνδέσμου Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων και Δήμου Ιωαννιτών κατά το δημοτικό συμβούλιο.

Αναλυτικά:

O Σύνδεσμος Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, αποφάσισε να καταθέσει πρόταση χρηματοδότησης στην συγχρηματοδούμενη πράξη: «Ζώνες προστασίας σημείων υδροληψίας πόσιμου νερού και Σχέδιο Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ)», σε συνεργασία με το Δήμο Ιωαννιτών. Η παράταξή μας έχει διαφορετική άποψη επί του θέματος και η Τατιάνα Καλογιάννη την κατέθεσε στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο, ως ακολούθως:

Προτείνουμε αναβολή του θέματος, καθώς η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της πρότασης στο Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-2027 είναι η 16η Ιανουαρίου 2024, για τους δύο παρακάτω λόγους:
1.Να συνταχθούν όλες οι σχετικές μελέτες που απαιτούνται, ώστε να είναι γνωστός σε όλους ο προϋπολογισμός του έργου (στην εισήγηση δεν αναφέρεται ο προϋπολογισμός)
2.Να επανεξεταστεί ποιος θα οριστεί Φορέας Υλοποίησης του έργου (στην εισήγηση προτείνεται ως Φορέας Υλοποίησης, ο Δήμος Ιωαννιτών)

Εμείς, θεωρούμε ότι η Προγραμματική πρέπει να γίνει με τη ΔΕΥΑΙ, η οποία πληρεί όλες τις τεχνικές, διοικητικές και επιχειρησιακές ιδιότητες για να διαχειριστεί το έργο και ΟΧΙ με τον Δήμο, όπως εσείς προτείνετε. Ακόμη, θεωρούμε ότι πρέπει να περιέλθουν επιτέλους (ακόμη και με αγορά) στην ιδιοκτησία της ΔΕΥΑΙ, όλες οι γεωτρήσεις και εγκαταστάσεις του ΣΥΔΛΙ που σήμερα χωροθετούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου (π.χ. Ασβεστοχώρι, Αμπελιά Κρανούλα και οπουδήποτε αλλού) η οποία και να αναλάβει όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις, ως ιδιοκτήτρια των γεωτρήσεων αυτών. Αυτό θα είναι ένα πρώτο βήμα για τον απογαλακτισμό του ΣΥΚΛΙ από το Δήμο Ιωαννιτών.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!