Συνάντηση της Τοπικής Διοίκησης του 6ου Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας με τους Προέδρους των Συλλόγων Λογιστών της Ηπείρου.

Η Τοπική Διοίκηση του 6ου Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας συναντήθηκε με τους Προέδρους των Συλλόγων Λογιστών της Ηπείρου στα γραφεία του Ο.Ε.Ε. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν πολλά σημαντικά και επίκαιρα θέματα που απασχολούν τον κλάδο των λογιστών – φοροτεχνικών, ανταλλάξαμε απόψεις και προτάθηκαν λύσεις για τις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Συνοπτικά, τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν και οι αντίστοιχες προτάσεις είναι τα εξής:

1. Φορολογικός Νόμος 5073/2023:
Απαιτείται άμεση βελτίωση του νέου φορολογικού Νόμου 5073/2023, μέσω του οποίου θίγονται οι μικρές επιχειρήσεις και απειλούνται με κλείσιμο. Για τον εξορθολογισμό του Νόμου απαιτείται διαβούλευση με θεσμικούς και επαγγελματικούς φορείς, για να αμβλυνθούν οι αδικίες που προκαλεί στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, κυρίως της Περιφέρειας.

2. Κλείδωμα Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ και του Φορολογικού Εντύπου Ε3:
Όσο δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως και δεν λειτουργεί σωστά η πλατφόρμα my data να μην κλειδώσούν, ούτε οι Δηλώσεις ΦΠΑ, ούτε τα Έντυπα Ε3 και να είναι υποχρεωτική η διαβίβαση μόνο των εσόδων στο 2024.

3. Πρόστιμα λόγω μη διαβίβασης στο e-send:
Να μην επιβάλλεται πρόστιμο στις επιχειρήσεις, που δεν διαβιβάστηκαν τα παραστατικά στο e-send, λόγω τεχνικών προβλημάτων, διότι δεν θεωρείται μη έκδοση παραστατικού και απόκρυψη εισοδήματος.

4. Ασθένεια λογιστή:
Χρειάζεται άμεση έκδοση της ΚΥΑ που να καθορίζει το πλαίσιο για την εφαρμογή του άρθρου 67 του Ν.5042/2023 για την ασθένεια του λογιστή.

5. Κατάργηση των Ορίων:
Κατάργηση των ορίων των 30.000 € [Άρθρο 38 Ν. 2873/2000], έτσι ώστε να χρειάζεται υπογραφή λογιστή από το πρώτο λεπτό.

6. Φορολογικές Δηλώσεις:
Οι φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών και Νομικών Προσώπων να είναι ανοιχτές για 4 μήνες, από την ημερομηνία όμως πλήρους λειτουργίας του συστήματος.
Επίσης, από τις 30/07 και έπειτα, να διαβιβάζονται οι Φορολογικές Δηλώσεις μόνο μέσω των λογιστικών γραφείων έως τις 31/10, έτσι ώστε και οι λογιστές να έχουν το δικαίωμα της ξεκούρασης τον μήνα Αύγουστο.

7. Διασύνδεση ταμειακών μηχανών και pos:
Δεν αποτελεί δουλειά των λογιστών – φοροτεχνικών η διαδικασία διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών – Pos.
Η Διοίκηση, οι Τεχνικοί και οι Τράπεζες, θα πρέπει να συντονιστούν και θα πρέπει να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος από την Διοίκηση, έτσι ώστε να μην προκύψουν μεγάλα πρόστιμα στις επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ευθύνονται κιόλας.

8. Κώδικας Δεοντολογίας και Ελάχιστες Αμοιβές Λογιστικών Εργασιών:
Άμεση συνεννόηση με το Υπουργείο Ανάπτυξης για τον Κώδικα Δεοντολογίας και την Ελάχιστη Αμοιβή των Λογιστικών Εργασιών, για να προχωρήσουμε στην υπογραφή και εφαρμογή του.

9. Δέουσα Επιμέλεια (Ν. 4557/2018):
Ο Κανονισμός που θα εκδοθεί να βασίζεται στον Κώδικα Δεοντολογίας των Λογιστών και ο Έλεγχος να γίνεται από Επιτροπή του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

10. Δηλωτικές Υποχρεώσεις [Άρθρο 54 ΚΦΔ]:
Πολλές δηλωτικές υποχρέωσες (περιβαλλοντικό τέλος, τέλος ανθεκτικότητας, τέλη παρεπιδημούντων κλπ), όπου για πολύ μικρά ποσά χωρίς εισπρακτικό ενδιαφέρον, επιβάλλονται πολύ μεγάλα πρόστιμα. Προτείνουμε να καταργηθούν τα πρόστιμα ή να είναι ανάλογα του οφειλόμενου φόρου.

11. Ψηφιακή κάρτα εργασίας:
Να ισχύσει πιλοτικά η ψηφιακή κάρτα εργασίας για το έτος 2024 και επιπλέον για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν μικρό αριθμό εργαζομένων να μην είναι υποχρεωτική. Ειδικά για τον κλάδο του επισιτισμού επειδή είναι πολύ δύσκολη η εφαρμογή της να εξετασθεί η περίπτωση αναβολής ή εύρεση εναλλακτικής και πιο ρεαλιστικής εφαρμογής της.

Ευχαριστούμε θερμά τους Προέδρους των συλλόγων λογιστών για τη συμμετοχή τους και για την ενεργό συνεισφορά τους σε αυτήν την σημαντική συνάντηση και η συνεργασία μας θα είναι συνεχή και συστηματική, έτσι ώστε μαζί να αντικρούσουμε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των λογιστών – φοροτεχνικών.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!