Συνεδρίασε την Τετάρτη, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, το υπουργικό συμβούλιο. Μετά την εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού, και σύμφωνα με την ανακοίνωση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

Ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσίασε την πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας κατά την τριετία 2019-2022.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην εκθετική αύξηση των ψηφιακών συναλλαγών των πολιτών με το Ελληνικό Δημόσιο. Το 2018, οι ψηφιακές συναλλαγές ανέρχονταν σε 8,8 εκατομμύρια, και το 2022 ο ίδιος αριθμός προσεγγίζει το 1 δισ.. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι κάθε ενήλικος Έλληνας πολίτης γλίτωσε περίπου 100 επισκέψεις σε υπηρεσίες ή φορείς σε ένα χρόνο. Το 2020, οι ψηφιακές υπηρεσίες που παρείχε το ελληνικό δημόσιο ήταν 501 και συγκεντρώθηκαν στο gov.gr, εμπλουτίστηκαν με νέες, και σήμερα ανέρχονται στις 1.500 και αυξάνονται διαρκώς.

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υλοποίησε την άυλη συνταγογράφηση ως επέκταση της ηλεκτρονικής, δίνοντας τη δυνατότητα οι πολίτες να έχουν ψηφιακά πρόσβαση σε όλα τα παραπεμπτικά και τις συνταγές τους, καθώς και να διαθέτουν στο κινητό τους την εφαρμογή myHealth app. Η άυλη συνταγογράφηση αποτέλεσε τη βάση για τον σχεδιασμό του συστήματος εμβολιασμού, στο οποίο παράλληλα αξιοποιήθηκαν ως «κανάλια» για το κλείσιμο των ραντεβού τα φαρμακεία και τα ΚΕΠ. Για την ενδυνάμωση των πολιτών και την καλύτερη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης που προκάλεσε ο COVID19, χρησιμοποιήθηκε το 13033, το Μητρώο Εμβολιασμού COVID19 και υλοποιήθηκε το Ψηφιακό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού που αποτέλεσε καλή πρακτική για το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό. Επίσης, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ψηφιακής χρήσης της ταυτότητας και του διπλώματος οδήγησής τους μέσω της εφαρμογής wallet στο κινητό τους, ενώ διαθέτουν και εφαρμογή gov στο κινητό.

Με ένα ευρύ φάσμα απλουστεύσεων διαδικασιών και διαλειτουργικοτήτων ανάμεσα στα ψηφιακά συστήματα του Δημοσίου, σχεδιάστηκαν υπηρεσίες όπως η δήλωση γέννησης αποκλειστικά στο μαιευτήριο και η ενημέρωση όλων των σχετικών υπηρεσιών από εκεί. Στο πλαίσιο της απλούστευσης των διαδικασιών και του επανασχεδιασμού υπηρεσιών, υλοποιήθηκε το «ΜΙΤΟΣ», Μητρώο διαδικασιών του ελληνικού δημοσίου, ενώ συντάχθηκε η Βίβλος ψηφιακού μετασχηματισμού, στην οποία περιλαμβάνονται τα απαραίτητα ψηφιακά έργα για τη χώρα. Πρόκειται για 220 έργα, 2,3 δισ. ευρώ σε διαδικασία δημοπράτησης, 760 εκατομμύρια σε ΣΔΙΤ και 400 εκατ. ευρώ για έργα που βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία.

Με την υιοθέτηση του «Cloud First Policy», η Ελλάδα κατάφερε να προσελκύσει επενδύσεις των παγκόσμιων κολοσσών cloud και τεχνολογίας. Το 2020, η Ελλάδα κατάφερε, πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ολοκληρώσει τη δημοπράτηση του φάσματος 5G και να δημιουργήσει το Ταμείο ΦΑΙΣΤΟΣ, για την ενίσχυση ενός οικοσυστήματος καινοτομίας. Στο κομμάτι των επενδύσεων των τηλεπικοινωνιών, μεγάλες επενδύσεις χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος ESA εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης έργο μικροδορυφόρων ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Ακόμη, την 1/1/2020 παραδόθηκε σε πλήρη λειτουργία το 112, παρέχοντας τη δυνατότητα άμεσης ειδοποίησης των πολιτών σε έκτακτες περιπτώσεις.

Με το πρόγραμμα SMART CITIES, 315 δήμοι της χώρας θα αξιοποιήσουν κονδύλια ύψους 332 εκατομμυρίων ευρώ, από προγράμματα ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης και η αναπληρώτρια υπουργός Ασημίνα Γκάγκα παρουσίασαν το νομοσχέδιο για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων.

Ειδικότερα προβλέπει:

Α. Αναβάθμιση του ρόλου του ΕΟΜ:

(α) Αναβαθμίζεται ο ρόλος του ΕΟΜ, που μετονομάζεται σε «Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων». Συγκεκριμένα:

i) Αναγνωρίζονται αποφασιστικές αρμοδιότητες, ιδίως για την αδειοδότηση και τον έλεγχο των δομών μεταμοσχεύσεων της χώρας.

ii) Πρόβλεψη δυνατότητας επιλογής του επιστημονικού προσωπικού από το Δ.Σ. του ΕΟΜ, με στόχο την προσέλκυση επαγγελματιών με εξειδίκευση και εμπειρία στον τομέα των μεταμοσχεύσεων.

iii) Νέα διάρθρωση των υπηρεσιών του ΕΟΜ και πρόβλεψη σύστασης Ομάδων Εργασίας για την παροχή επιστημονικής συνδρομής προς τον ΕΟΜ σε εξειδικευμένα ζητήματα.

iv) Έμφαση στη μέτρηση του κλινικού αποτελέσματος των διενεργούμενων μεταμοσχεύσεων, στον επιτόπιο έλεγχο των δομών και θέσπιση υποχρέωσης τακτικών εκθέσεων προς το Υπουργείο Υγείας και τη Βουλή.

(β) Ενισχύεται ο προϋπολογισμός του ΕΟΜ με την προσθήκη επιπλέον πόρων που προέρχονται από τις δραστηριότητές του: Πρόβλεψη τέλους 1 ευρώ ανά αιμοκάθαρση (το οποίο μπορεί να εισπράττεται κατά την διαδικασία του clawback) πρόβλεψη ποσοστιαίας αμοιβής επί των ΚΕΝ που αφορούν τη διαδικασία της μεταμόσχευσης, πρόβλεψη παραβόλου για την παροχή υπηρεσιών αδειοδότησης εκ μέρους του ΕΟΜ.

(γ) Πρόβλεψη αναβαθμισμένου Πληροφοριακού Συστήματος Μεταμοσχεύσεων και ειδικής πλατφόρμας για την εξυπηρέτηση του δικτύου μεταμοσχεύσεων, υποστηριζόμενου από την ΗΔΙΚΑ.

Β. Αναμόρφωση συστήματος δωρεάς:

(α) Θεσμοθέτηση δυνατότητας δωρεάς οργάνων μετά από καρδιακό θάνατο (DCD).

(β) Ενίσχυση μεταμόσχευσης από ζώντα δότη (LD).

(γ) Θέσπιση soft opt – out συστήματος με υποχρεωτική τη συγκατάθεση της οικογένειας και ρύθμιση πρακτικών ζητημάτων που είχαν ανακύψει υπό το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς (καθορισμός έννοιας «οικογένειας» και επίλυση διαφωνιών μεταξύ των μελών της οικογένειας).

(δ) Σύσταση θέσεων Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων στις ΜΕΘ των νοσοκομείων της χώρας.

(ε) Πρόβλεψη εισηγητικής αρμοδιότητας του ΕΟΜ προς τους αρμόδιους Υπουργούς με σκοπό τη θέσπιση αποζημίωσης για όλα τα στάδια δωρεάς και μεταμόσχευσης και την αναθεώρηση των υφιστάμενων κοστολογήσεων των διαφόρων επιμέρους σταδίων της δωρεάς και της μεταμόσχευσης (ιδίως κοστολόγηση της διαδικασίας επιλογής κατάλληλου δότη, συντήρησης μοσχεύματος, λήψης και μεταφοράς οργάνου), ώστε να διασφαλίζονται ο εξορθολογισμός του κόστους και των σχετικών δαπανών, η απρόσκοπτη διαδικασία στα νοσοκομεία των δοτών, αλλά και να αποζημιώνονται οι μονάδες μεταμόσχευσης για το πραγματικό κόστος των υπηρεσιών τους, χωρίς ουσιαστικά επιβάρυνση του ΕΟΠΥΥ καθώς πρόκειται για δημόσια νοσοκομεία. Εξάλλου, η μεταμόσχευση, χάρη στην ποιότητα ζωής που προσφέρει στον μεταμοσχευμένο ασθενή για τα επόμενα δέκα κατά μέσο όρο έτη, εξοικονομεί για τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία περί τις 600.000 ευρώ, ανά ασθενή.

Ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης και η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, εισηγήθηκαν στο υπουργικό συμβούλιο ένα νέο πλαίσιο διακυβέρνησης της οπτικοακουστικής πολιτικής.

Λαμβάνοντας υπόψη τη ραγδαία αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για τη χώρα μας στον συγκεκριμένο κλάδο την τελευταία τριετία, αλλά και τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, το νέο πλαίσιο διακυβέρνησης της οπτικοακουστικής πολιτικής έχει ως στόχους την αποτελεσματική υποστήριξη μιας σύγχρονης εθνικής στρατηγικής στον κλάδο της οπτικοακουστικής παραγωγής, την κατάργηση διοικητικών επικαλύψεων και αγκυλώσεων, την ουσιαστική προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των έργων ιδιαίτερα σε ένα πολυπαραμετρικό ψηφιακό περιβάλλον, την προσέλκυση ακόμα περισσότερων ξένων επενδύσεων στον χώρο, την υποστήριξη του εγχώριου κλάδου, τη βελτίωση της προβολής της χώρας στο εξωτερικό και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στο χώρο.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης και η υφυπουργός, Σοφία Βούλτεψη παρουσίασαν στο υπουργικό συμβούλιο το νέο κώδικα μετανάστευσης.

Αντικείμενο νομοσχεδίου είναι η αναμόρφωση του ισχύοντος Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης με στόχο την απλούστευση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών, δημιουργώντας έτσι, μέσω της διαφάνειας, ένα πλαίσιο χορήγησης αδειών διαμονής που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες τόσο των πολιτών όσο και της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα με τον Νέο Κώδικα κλείνουν οι εξαιρέσεις και εξαλείφεται η δυνατότητα λήψης διαφορετικών τύπων αδειών για παρεμφερείς σκοπούς. Παράλληλα, απλοποιείται η νομοθεσία με ομαδοποίηση τύπων αδειών, ενώ θεσπίζεται ενιαία διαδικασία έκδοσης για συναφείς άδειες. Επίσης καταργούνται οι εθνικές ρυθμίσεις αδειών (ιδίως κατ’ εξαίρεση) όπου υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες και καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία. Αντίστοιχα θεσπίζεται για (σχεδόν) όλους τους τύπους ενιαία διάρκεια ισχύος (3+3 έτη) και ενιαίο παράβολο (Euro90/έτος). Παράλληλα, στόχος είναι η μείωση του διοικητικού βάρους για τον πολίτη, με αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών, όπου είναι (τεχνικά) δυνατόν.

Επιδιωκόμενοι στόχοι:

Η εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων σε υπηρεσίες του Δημοσίου (Προξενεία, Πρεσβείες, ΕΛ.ΑΣ.) και η αντιμετώπιση του υφιστάμενου κατακερματισμού μέσω της συγκέντρωσης της αρμοδιότητας έκδοσης αδειών διαμονής πολιτών Ε.Ε., ΠΤΧ και ομογενών σε έναν φορέα έκδοσης.

Η μείωση του διοικητικού βάρους του διοικούμενου μέσω (α) της απαλοιφής και επικαιροποίησης των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση και την ανανέωση των αδειών διαμονής, (β) της καθιέρωσης ηλεκτρονικής υποβολής τους σε μία «πύλη εισόδου» (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου), (γ) της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών όπου είναι δυνατόν.

Η μείωση του απαιτούμενου χρόνου έκδοσης και ανανέωσης αδειών μέσω του εξορθολογισμού των κατηγοριών αδειών διαμονής, της ομαδοποίησής τους με βάση τον σκοπό και τη συνάφειά τους, της συνακόλουθης ομογενοποίησης των προϋποθέσεων έκδοσής τους και της καθιέρωσης ενιαίας διαδικασίας έκδοσης αδειών διαμονής με τις οποίες παρέχεται δικαίωμα εργασίας, καθώς και της απελευθέρωσης ανθρώπινων πόρων από την υποδοχή των αιτήσεων λόγω της ψηφιακής υποβολής των αιτήσεων.

Η καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς μέσω της ψηφιοποίησης των διαδικασιών.

Η επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων στην εθνική οικονομία μέσω της αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου για τη μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για εξαρτημένη εργασία, για την κάλυψη αναγκών της εγχώριας αγοράς εργασίας σε μόνιμο και εποχικό προσωπικό, καθώς και μέσω της ευελιξίας σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση του ευρισκόμενου στη χώρα εργατικού δυναμικού.

Ο υπουργός Επικρατείας, ‘Ακης Σκέρτσος, παρουσίασε το ενοποιημένο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής που περιλαμβάνει 19 αναλυτικά σχέδια δράσης για κάθε υπουργείο της κυβέρνησης για το 2023 με περιγραφή του ρυθμιστικού και κυβερνητικού προγραμματισμού για το επόμενο έτος σε κάθε πεδίο πολιτικής.

Συνολικά: έχουν προγραμματιστεί για την επόμενη χρονιά 111 νομοθετικές παρεμβάσεις από 17 υπουργεία, έχουν τεθεί 121 στόχοι πολιτικής και έχουν δρομολογηθεί 486 δράσεις και 1913 έργα έως το Δεκέμβριο του 2023.

43% των προγραμματισμένων δράσεων υλοποιούν πολιτικές που οδηγούν σε περαιτέρω σύγκλιση με την Ε.Ε. -στο πλαίσιο των ειδικών εθνικών συστάσεων που γίνονται κατά το ευρωπαϊκό εξάμηνο- και 325 έργα ικανοποιούν τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που θέτει ο Ο.Η.Ε..

Απολογιστικά στο κλείσιμο πλέον της θητείας της, η κυβέρνηση ολοκλήρωσε 74 ετήσια σχέδια δράσης, 4 ενοποιημένα σχέδια κυβερνητικής πολιτικής, 12 εθνικά σχέδια οριζόντιων πολιτικών, 387 νόμους και 11 κωδικοποιήσεις, 12 επιτυχημένες αξιολογήσεις ενισχυμένης και μεταπρογραμματικής εποπτείας που οδήγησαν στην επιτυχή έξοδο της χώρας από το 12ετές καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας τον περασμένο Αύγουστο, σε ελάφρυνση του χρέους κατά 6 δισ. ευρώ και κέρδη από ομόλογα κρατικών τραπεζών 2,58 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, εξασφάλισε περίπου 80 δισ. ευρώ ενωσιακών πόρων για δημόσιες επενδύσεις έως το 2027 από το Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο ΕΣΠΑ και το νέο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, ενσωμάτωσε το 85% των συστάσεων της επιτροπής Πισσαρίδη στον κυβερνητικό σχεδιασμό και έχει υλοποιήσει ήδη το 70% αυτών, αρχειοθετήθηκαν επιτυχώς 67 παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου που οδηγούσαν σε πρόστιμα και ενσωματώθηκαν 189 οδηγίες της Ε.Ε..

Η συστηματική αυτή επιτελική διακυβέρνηση οδήγησε τη χώρα εν μέσω 4 μέγα-κρίσεων (προσφυγική-ελληνοτουρκικά, υγειονομική, ενεργειακή και κλιματική) σε διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, σε καλύτερες του ευρωπαϊκού μέσου όρου επιδόσεις στη διαχείριση της πανδημίας σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τους δείκτες υπερβάλλουσας θνησιμότητας ανά χώρα, στην 7η θέση παγκοσμίως ως προς τη συμμετοχή ΑΠΕ στην παραγωγή ενέργειας, και στην πρώτη θέση σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Εconomist μεταξύ 34 ανεπτυγμένων οικονομιών ως προς τη μεγέθυνση του ΑΕΠ, τη μείωση του δημοσίου χρέους, την ανάσχεση του πληθωρισμού, και την πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου.

Τέλος ευχαρίστησε θερμά τη γ.γ συντονισμού της κυβέρνησης και ειδικά τον γ.γ Θανάση Κοντογεώργη, για την εργώδη τους προσπάθεια επί 3,5 χρόνια στο χτίσιμο ενός νέου υποδείγματος επιτελικής διοίκησης και διακυβέρνησης, καθώς και για την υποστήριξη όλων των μείζονων μεταρρυθμιστικών στόχων της κυβέρνησης.

Ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης και η υφυπουργός, Ζωή Ράπτη, παρουσίασαν το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία.

Με την εμπειρία της πανδημίας και μετά την απόφαση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για τη δημιουργία ειδικού χαρτοφυλακίου για την ψυχική υγεία, η Ελλάδα υιοθέτησε, ως περιεχόμενο δημόσιας πολιτικής, ότι η ψυχική υγεία έχει μεν ως πυρήνα της την ιατρική ατζέντα, αλλά είναι και κάτι πολύ ευρύτερο από αυτήν.

Αφορά στην ευεξία, ως θεμέλιο της καλής υγείας του συνόλου του πληθυσμού και, ως τέτοια, πρέπει να βρίσκεται, εφεξής, στο επίκεντρο των πολιτικών δημόσιας υγείας.

Με γνώμονα τα παραπάνω, επιτροπή 35 ειδημόνων, τόσο από τον ακαδημαϊκό χώρο, όσο και από το πεδίο, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας και με την τεχνική υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, συνέταξε το εθνικό σχέδιο δράσης που παρουσιάστηκε σήμερα.

Το σχέδιο αυτό πραγματεύεται θέματα ιατρικής κλινικής ατζέντας, αλλά συγχρόνως, αναπτύσσει στόχους και δράσεις που αφορούν στην ψυχική υγεία του γενικού πληθυσμού.

Αποτελείται από 10 άξονες (5 κάθετους και 5 οριζόντιους).

Οι κάθετοι άξονες αφορούν:

1. Στην κατάργηση της ιδρυματικής περίθαλψης και στην ανάπτυξη υπηρεσιών για ασθενείς με νόσο Αλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές,

2. Στην ανάπτυξη υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα και στην ενσωμάτωσή τους στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία,

3. Στην ανάπτυξη υπηρεσιών για παιδιά και εφήβους, με έμφαση στις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές,

4. Στην ανάπτυξη ιατροδικαστικών ψυχιατρικών υπηρεσιών, καθώς και

5. Στην ολοκλήρωση του Πανελλαδικού δικτύου Κοινωνικών Συνεταιρισμών για την κοινωνική αποκατάσταση των ψυχικά ασθενών.

Οι οριζόντιοι άξονες αφορούν:

6. Στην καθολική εφαρμογή της τομεοποίησης, της ποιότητας και ασφάλειας των υπηρεσιών και στην προαγωγή της έρευνας.

7. Στη μείωση των ακούσιων εισαγωγών.

8. Στην ένταξη των ψυχικά ασθενών στην αγορά εργασίας.

9. Στην προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών και των οικογενειών τους, και τέλος.

10. Στην ανάπτυξη σχεδιασμού για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Μετά την ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης υλοποιήθηκαν 66 διαγωνισμοί για τη δημιουργία νέων κοινοτικών μονάδων ψυχικής υγείας, και έπονται άμεσα ακόμη 40.

Επιδίωξη είναι ένα νέο, καινοτόμο σύστημα ψυχικής υγείας, που δεν εστιάζει μόνο σε υπηρεσίες και δομές, αλλά προτεραιοποιεί την πρόληψη της νόσου και την προαγωγή της υγείας και ευεξίας όλων των συνανθρώπων μας. Ένα ολοκληρωμένο και πρωτοποριακό μοντέλο ψυχικής υγείας με ορίζοντα τον 21ο αιώνα. Στόχος είναι να μην αφήσουμε κανέναν μόνο του, κανέναν πίσω.

Βάσει του εθνικού σχεδίου, έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των ακόλουθων καινοτόμων δράσεων:

1. Ολοκλήρωση της αποασυλοποίησης για την «έξοδο» των χρόνιων ασθενών που έχουν απομείνει στα τρία μεγάλα ψυχιατρικά νοσοκομεία.

2. Ολοκλήρωση του πανελλαδικού δικτύου των Κοινωνικών Συνεταιρισμών για την ένταξη των ψυχικά ασθενών στην αγορά εργασίας.

3. Δημιουργία πλατφόρμας για την παροχή υπηρεσιών τηλεψυχιατρικής και τηλεσυμβουλευτικής για όλο τον πληθυσμό, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

4. Δημιουργία κέντρων για την έγκαιρη παρέμβαση στην ψύχωση στις 7 υγειονομικές περιφέρειες της χώρας.

5. Δημιουργία κέντρων ημέρας για την υποστήριξη παιδιών στο φάσμα του αυτισμού και των οικογενειών τους.

6. Δημιουργία κέντρων ημέρας για την υποστήριξη παιδιών που έχουν υποστεί κακοποίηση.

7. Δημιουργία κέντρων ημέρας για την υποστήριξη της οικογένειας.

8. Δημιουργία κέντρων ημέρας για την άνοια σε συνδυασμό με στεγαστικές δομές για άτομα τρίτης ηλικίας με άνοια, με έμφαση στο Alzheimer’s.

9. Δημιουργία κέντρων ημέρας για την υποστήριξη ογκολογικών ασθενών και των φροντιστών τους.

10. Δημιουργία κέντρων ημέρας για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας των εργαζομένων.

11. Δημιουργία κέντρων ημέρας για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας του πληθυσμού μέσω προγραμμάτων τέχνης.

12. Μείωση των ακουσίων νοσηλειών, και σεβασμός των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών με ολική αναδιάρθρωση του συστήματος μεταφοράς τους και ακούσιας νοσηλείας τους.

13. Ολοκλήρωση του ψηφιακού χάρτη υπηρεσιών ψυχικής υγείας, με στόχο τη διασφάλιση του συντονισμού των υπηρεσιών, της συνέχειας της φροντίδας τους και την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

14. Δημιουργία κέντρων ημέρας για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας των φοιτητών σε 5 μεγάλα Πανεπιστήμια της χώρας

15. Ανάπτυξη ειδικών πρωτοκόλλων για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας των πολιτών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, για την υπαγωγή αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων για έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας στη διαδικασία του άρθρου 7Α του κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων.

Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, για συμπληρωματική χορηγία του Δημοσίου προς τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους.

Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση του υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, για παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 33/2006 πράξης υπουργικού συμβουλίου ως προς διορισμούς και προσλήψεις στον δημόσιο τομέα.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!