Τακτική συνεδρίαση δια ζώσης του Δήμου Αρταίων θα πραγματοποιηθεί την 27η Μαΐου 2024 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19,00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την ανακήρυξη ως επίτιμου Δημότη της πόλης της Άρτας της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίου
2. Διαπίστωση ανάγκης ονομασίας της πλατείας η οποία βρίσκεται έμπροσθεν του Ιερού Ναού Μαξίμου του Γραικού Εισηγήτρια: κα Σφαλτού Χαρίκλεια Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Νομικής

Υπηρεσίας

3. Παροχή γνωμοδότησης για την εκμίσθωση χώρου αιγιαλού και παραλίας για τη λειτουργία καντίνας που βρίσκεται στην παραλία «Αυλερή» ή «Σαλαώρα» της Κοινότητας Πολύδροσου του δήμου Αρταίων.

4. Περί έγκρισης οικειοθελούς παραίτησης-αποχώρησης μισθώτριας από μισθωτική σχέση και τη συναινετική λύση της σχετικής σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού κατ/τος αριθ. (1,2,3,4) που βρίσκεται στην πλατεία του οικισμού των Αγίων Αναργύρων του Δήμου Αρταίων. Εισηγητής: κ. Χαρακλιάς Κων/νος Αντιδήμαρχος Πολιτισμού – Παιδείας & Δια ΒίουΜάθησης

Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα Τουρισμού και Ενέργειας

5. Μετεγκατάσταση Εσπερινού Γυμνασίου και Εσπερινού ΓΕ.Λ. Άρτας

6. Καθορισμός ημερομηνίας εορταστικών εκδηλώσεων των Ιστορικών μαχώνΓριμπόβου 1897 και 1912-1913 για το έτος 2024.

7. Έγκριση του 6 ου πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής αιτήσεων εγγραφής βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Αρταίων για το σχολικό έτος 2023-2024

8. Καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής βρεφών-νηπίων στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Αρταίων για το σχολικό έτος 2024-2025

9. Καθορισμός κριτηρίων επιβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στις οικογένειες των φιλοξενουμένων παιδιών στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Αρταίων

10. Ορισμός μελών Σχολικού Συμβουλίου
Εισηγητής :κ. Γιώτης Χρήστος Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών & Αθλητισμού

11.Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.
για απασχόληση στο Δήμο Αρταίων με ΑΦΜ:997681820 κατά την περίοδο 2024-
2025.
Εισηγήτρια :Λυγούρα Μαίρη (Μαρία) Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Εξωστρέφειας &

Επιχειρηματικότητας

Εντεταλμένη Σύμβουλος σε θέματα Πολιτισμού

12. Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 10/2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τίτλο: «Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου Δήμου Αρταίων (αριθμ. 195/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής) Εισηγητής : κ.Κοσμάς Λάμπρος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας – Στρατηγικού Σχεδιασμού & Προγραμματισμού

Εντεταλμένος Σύμβουλος Φορολογικών και Οικονομικών θεμάτων

13. Έγκριση εισόδου εξόδου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του κ. Τσίγα Βασίλειου στην θέση «ΑΨΙΑ» Τ.Κ. Χαλκιάδων ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Π.Ε. ΆΡΤΑΣ

14. Έγκριση εισόδου εξόδου σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας σε οικόπεδο ιδιοκτησίας των κ. Κακοσίμου Ευάγγελου του Σπυρίδωνα και Κακοσίμου Ιωάννη του Σπυρίδωνα και μισθώνει η ΚΑΚΟΣΙΜΟΣ ΦΑΡΜ Α.Ε. στην θέση «ΓΥΡΑ-ΛΕΡΑ» Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Δ.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Π.Ε. ΆΡΤΑΣ

Εισηγητής : κ. Παπανικολάου Χρήστος Γενικός Γραμματέας Δήμου Αρταίων

15.Αποδοχή παραίτησης της Αγγελομενου Βασιλικής από αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΑΕ ΟΤΑ και ορισμός νέου μέλους

16.Αποδοχή παραίτησης του Μάρκου Παππά από τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΑΕ ΟΤΑ και ορισμός νέου μέλους

 

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!