Κυρίες και Κύριοι,

Σήμερα, συζητάμε το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2022, στην κατάρτιση του οποίου καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια και πάλι για να καλυφθούν τα προβλήματα, να εξωραϊστεί η ελαττωματική παραγωγικότητα και να παρουσιαστούν αυξημένα ποσά, ώστε να προκληθεί και πάλι έντεχνα η εντύπωση μιας παραγωγικής θητείας για τη δημοτική αρχή.

Δυστυχώς, τα πραγματικά δεδομένα, είναι διαφορετικά και η αποτύπωσή τους δεν είναι δυνατόν να εξαντληθεί σε συνθηματολογία. Είναι απαραίτητο για την γνώση του δημότη να καταγράφεται αναλυτικά και τεκμηρειωμένα.

Σχετικά με τα συμβασιοποιημένα έργα:

Ο προϋπολογισμός τους για το 2022 που αποτυπώνεται στην εισήγηση είναι διπλάσιος από αυτόν του 2021 και ανέρχεται στα 25,8εκατ.€ περίπου. Όμως:

 1. με την αφαίρεση των ποσών που αφορούν τα έργα με βεβαίωση περαίωσης (με Π/Υ μελέτης 3,6 εκατ.€ περίπου), δηλαδή τα τελειωμένα και χωρίς προϋπολογισμό πλέον έργα, τα οποία δεν έχουν καμία θέση για αναφορά, το ποσό μειώνεται στα 22,2 εκατ. €.
 2. ακόμη, ως προϋπολογισμός αναφέρεται ο προϋπολογισμός μελέτης κάθε έργου και όχι ο συμβατικός προϋπολογισμός. Δεδομένου δε, ότι μεσοσταθμικά οι εκπτώσεις στα έργα του Δήμου ανέρχονται σε ποσοστό 46%, αντί των 22,2 εκατ.€ όπως αναφέρεται, στην πραγματικότητα εκτελούνται έργα μόλις 12 εκατ.€ και
 3. επιπλέον, εντέχνως παραβλέπεται η αναφορά στην «Απορρόφηση» κάθε έργου, από την οποία θα γινόταν αντιληπτή η εξέλιξη της υλοποίησης κάθε έργου. 

Στο σημείο αυτό θεωρούμε σκόπιμο να ενημερώσουμε και το σώμα και τους δημότες, αφού η διοίκηση του Δήμου δεν φαίνεται να έχει τέτοια πρόθεση, ότι η «Απορρόφηση»

 1. για το έτος 2020 και σύμφωνα με την «Ανακεφαλαίωση απολογισμού εξόδων από 01.01.2020 έως 31.12.2020», ανήλθε στο 8,52% για τα εργα και στο 28,52% για τις μελέτες, και  
 2. για τα 2 πρώτα τετράμηνα του 2021 και σύμφωνα με την «Εκτέλεση Προυπολογισμού έως 31.08.2021» στο 5,57% για τα έργα και στο 14,23% για τις μελέτες.

Σχετικά με τα έργα σε φάση δημοπράτησης:

Στα έργα αυτά, περιλαμβάνεται και η Βογιάννου Γενημματά προϋπολογισμού 24,8 εκατ.€. Συνεπώς, εάν εξαιρεθεί αυτό -το ένα και μοναδικό μεγάλο έργο που πασχίζει η δημοτική αρχή να συμβασιοποιήσει εδώ και 2 χρόνια, και δεν μπορεί ακόμη- όλα τα υπόλοιπα έργα αθροίζουν στο ποσό των 14,8 εκατ.€, λίγο μικρότερο από εκείνο του 2021 κατά 1,5 εκατ.€. 

Σχετικά με τα έργα σε φάση μελέτης και τα νέα έργα:

Ο προϋπολογισμός τους για το 2022 που αποτυπώνεται στην εισήγηση είναι σχεδόν ο ίδιος με αυτόν του 2021 και ανέρχεται στα 42 εκατ.€ περίπου. Εμπεριέχονται, όμως, έργα τα οποία έχουν μεν υποβληθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα, αλλά δεν έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα, συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατ.€ περίπου. Αυτό παρατηρείται για πρώτη φορά και στο σημείο αυτό αναρωτιόμαστε εάν αυτά θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του 2022. 

Η πραγματικότητα κύριοι της δημοτικής αρχής είναι σκληρή και επειδή για το συγκεκριμένο θέμα αποτυπώνεται μόνο με αριθμούς και όχι με φωτογραφίες, δεν κρύβεται.

Τα νέα έργα αφορούν σε μικροπαρεμβάσεις οδοστρωσίας, πεζοδρομίων, κλπ.  Θα τολμούσαμε να πούμε ότι, σήμερα και στο ήμισυ της θητείας της δημοτικής αρχής, και για πρώτη φορά καταγράφεται ένας προσανατολισμός σε έναν τουλάχιστον τομέα. Σε αυτόν του να τρέξουμε να προλάβουμε καμία μικροεξυπηρέτηση, κυρίως στις Δημοτικές Ενότητες Ανατολής και Παμβώτιδας, τουλάχιστον, καθώς πλησιάζουν και οι εκλογές.  

Είναι προφανές σε όλους, ότι είναι ανώφελο να δημιουργούνται προσδοκίες για παραγωγή έργου που θα αφήσει κάποιο ίχνος της δημοτικής αυτής θητείας.

Κυρίες και Κύριοι,

Έχουν χαθεί πολλά κονδύλια και έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος. Γιατί; Γιατί η πολιτική διοίκηση του Δήμου δεν έχει ούτε ολοκληρωμένο σχεδιασμό ούτε διαχειριστική επάρκεια. Και επιτρέψτε μου να αναφερθώ συνοπτικά σε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα. 

 1. Για τον οδικό άξονα Βογιάνου – Γενημματά αναφέρθηκα παραπάνω. Πλην όμως προκύπτει συσχετισμός του έργου αυτού με την χωροθέτηση του μεταφερόμενου -από το Ελληνικό- μεταλλικού κτιρίου, ειδικά αν η περιοχή της εγκατάστασης του είναι το Πανηπειρωτικό στάδιο. Είναι δεδομένο ότι ο δήμος εμπλέκεται και μάλιστα κατά καίριο και κρίσιμο τρόπο σε ολόκληρη της διαδικασία, για αυτό είναι καιρός να μας δώσετε ορισμένες εξηγήσεις και πληροφορίες για το τι γνωρίζετε και θα πώς θα χειριστείτε τα, σχετικά με την μεταφορά αυτή, θέματα (αδειοδοτήσεις, παραχώρηση δημοτικών εκτάσεων, κυκλοφοριακές συνδέσεις, συνδέσεις με ΟΚΩ διαχείρισης δήμου κτλ). Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, η «καυτή» πατάτα θα περάσει από τα χέρια μας. 
 2. Ανάπλαση, ανάδειξη και προστασία παραλίμνιας περιοχής από την είσοδο της Δ.Κ. Περάματος έως την περιοχή “Μάτσικας”: Και αυτό το έργο αυτό, προφανώς, βρίσκεται σε διοικητική ωρίμανση υπό τον έλεγχο «μερίδας πολιτών». Στις 02.12.2020, ένα χρόνο πριν, καταθέσαμε τον προβληματισμό μας για την παύση της κινητικότητας της δημοτικής αρχής για την υλοποίηση του έργου αυτού. Η δημοτική αρχή μας απάντησε ότι υπάρχουν διάφορα προβλήματα γραφειοκρατικής φύσεως. Αναρωτιόμαστε έαν σήμερα έχετε λύσει τα προβλήματα αυτά, καθώς το εργο αυτό αποτελεί τμήμα του έργου που εξήγγειλε κατά την πρόσφατη επίσκεψή του ο αρμόδιος υπουργός στα Ιωάννινα και αφορά τον ποδηλατόδρομο-πεζόδρομο περιμετρικά της Λίμνης. Βεβαίως η προώθηση προς υλοποίηση αυτού-καθαυτού του έργου του περιμετρικού ποδηλατόδρομου αφορά μία πολύ θετική εξέλιξη, που πρέπει να πιστωθεί στην Περιφέρεια και στον αρμόδιο υπουργό.
 3. Ενσωμάτωση του χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων: Εντάχθηκε σε χρηματοδοτικό πλαίσιο στις 13.07.2017 και από τότε παραμένει σε «φάση μελέτης». Κανείς δεν γνωρίζει σήμερα το χρονοδιάγραμμα παράδοσης μελετών, αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων καθώς και εκκίνησης της διαγωνιστικής διαδικασίας.
 4. Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και δημιουργία υποδομών για την μεταστέγαση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών: αγνοείται η τύχη του εδώ και πολλά χρόνια και δεν τιμά κανέναν η εικόνα αυτή δίπλα από τη Λίμνη μας. 
 5. Κατασκευή Πράσινου Σημείου στο Δήμο Ιωαννιτών: τον Μάρτιο του 2021 έγινε η ένταξη του έργου. Οκτώ μήνες μετά και με 4 συνεχόμενες τροποποιήσεις μελετών δεν έχει δημοπρατηθεί ακόμη.
 6. Δημιουργία ισόπεδων κυκλικών κόμβων: Υποβάλατε στο ΠΕΠ Ηπείρου το 2019, 1 Τεχνικό Δελτίο για την κατασκευή 5 κόμβων. Η ένταξη ακυρώθηκε. Επανυποβάλατε 2 Τεχνικά Δελτία για 4 κόμβους. Απορρίφθηκε ο ένας κόμβος και απέμειναν οι 3, τους οποίους μέχρι σήμερα -6 μήνες μετά την ένταξή τους- δεν έχετε δημοπρατήσει ακόμη αφού τροποποιείτε συνεχώς τις μελέτες και ενώ έχετε αναθέσει και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε τεχνικό σύμβουλο! Να τα άκουγε ο Πέτσας αυτά, απορώ τι θα έλεγε!
 7. Και δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ και στο έργο της ανάπλασης Πλατείας Πύρρου, για το οποίο σχολιάστηκε ότι η δημοτική αρχή προχώρησε στη δημοπράτηση του έργου σε 2 μήνες μετά την ένταξή του, έχοντας εναρμονιστεί με την προειδοποίηση του αρμόδιου υπουργού για απένταξη έργων εάν αυτά δεν συμβασιοποιούνται εντός εξαμήνου από την ένταξή τους. Ας θυμηθούν οι σχολιαστές, ότι το έργο δημοπρατείται με δύο (2) χρόνια καθυστέρηση εξ αιτίας μόνο και αποκλειστικά των αλλοπρόσαλλων χειρισμών της δημοτικής αρχής.  

 

Η συζήτηση σήμερα δεν γίνεται για να δηλώσουμε θετική ή αρνητική άποψη για το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου. Είναι δεδομένο ότι τεχνικό πρόγραμμα πρέπει να υπάρχει εγκεκριμένο, για να υπάρχει ένα θεσμικό υπόβαθρο για να εκτελούνται τα οποιαδήποτε έργα και να εξοφλούνται οι κατασκευαστές και εργολάβοι. 

Η συζήτηση, όσον μας αφορά γίνεται για να καταδειχθεί ότι οτιδήποτε γίνεται στο δήμο μας, γίνεται περισσότερο ως ευτυχές μοιραίο, παρά ως αποτέλεσμα μιας συστηματικής διαδικασίας. Αναρωτιέται κανείς αν δεν υπήρχαν τα τρέχοντα χρηματοδοτικά πλαίσια (ΕΣΠΑ, Φιλόδημος, Πράσινο Ταμείο, Τρίτσης, Ταμείο Ανάκαμψης κτλ), και η πίεση που ασκείται για υποβολή προτάσεων για να εκταμιευτούν ταχύτητα οι διατιθέμενοι πόροι, τι ακριβώς θα βλέπαμε την περίοδο αυτή;

Η παράταξή μας ψηφίζει ναι στην ύπαρξη ενός τεχνικού προγράμματος με όλες τις παραπάνω παρατηρήσεις, επισημάνσεις και αποτυπώσεις. 

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!