Με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Νήσου Άρη Λιούμπο συναντήθηκε η Τατιάνα Καλογιάννη και συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν τους κατοίκους. Την Τατιάνα Καλογιάννη συνόδευαν τα στελέχη της δημοτικής παράταξης Μαρία Μαρινίδου και Θέμης Παππάς.

Αναδείχθηκε η ανάγκη για τη μόνιμη παρουσία ενός πυροσβεστικού οχήματος στο Νησί καθώς και η καθημερινή φροντίδα στον τομέα του οδοκαθαρισμού. Μεγαλύτερης κλίμακας έργα που θα αναδείξουν περαιτέρω την περιοχή είναι η υπογειοποίηση των δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ), και η αναβάθμιση της λιμναίας συγκοινωνίας με την ταυτόχρονη κατασκευή φιλοπεριβαλλοντικών και ήπιων εγκαταστάσεων καρνάγιου, ελλιμενισμού.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!