Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα η δημοτική μας παράταξη Ιωάννινα_2023. Η Τατιάνα Καλογιάννη, συνοδευόταν από τα μέλη της παράταξης, Βασίλη Κοσμά, Σπύρο Γκίζα, Στάθη Σιούτη και Ντίνο Παπαδόπουλο και τοποθετήθηκε σε ερωτήσεις που της απηύθυναν οι εκπρόσωποι του τύπου για τα τρέχοντα θέματα του δήμου μας.

Κυριότερα σημεία της τοποθέτησης της Τ. Καλογιάννη:

Η δημοτική αρχή προσπάθησε, για μια ακόμη φορά, να καταλάβει πηχυαίους τίτλους η είδηση ότι, σήμερα, θα συζητηθεί το θέμα της προώθησης προς κατασκευή του έργου του νέου δημαρχείου στην οδό Δομπόλη. Τα κατάφερε μεν σε ορισμένες περιπτώσεις, πλην όμως στην ουσία αφορά μία ακόμη προσπάθεια της δημοτικής αρχής να εξομαλύνει το αρνητικό κλίμα που την συνοδεύει στην τριετή της διοίκηση στον Δήμο, και όχι κάτι που συνδέεται με την εξέλιξη του τόπου.

Τί πραγματικά, όμως, συνέβη;

Φίλοι, συνοδοιπόροι και συμπάσχοντες με τον δήμαρχο για την αποτυχία παραγωγής έργου, τον διαβεβαίωσαν ότι όλοι μαζί μπορούν να πείσουν την κοινωνία πως σχεδίασαν κάτι νέο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του 10ου μεγαλύτερου δήμου της χώρας. Και ο δήμαρχος αποδέχτηκε ότι με τη διαχρωματική διαγράμμιση διαφόρων χώρων και με αλλαγή της ονοματοδοσίας στο κτιριολογικό του 2003 (επί του σχεδιασμού της διοίκησης Πανοζάχου και πριν από 20 χρόνια για τη μεταφορά των τότε υπηρεσιών της αποκεντρωμένης περιφέρειας στη Δομπόλη) θα πετύχαιναν έργο που θα πιστωθεί η ΝΕΑ Εποχή!

H αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας χορήγησε έγγραφη γνωμοδότηση για να δημοπρατηθεί το έργο με το σύστημα μελέτη-κατασκευή, στην οποία καταγράφεται η γνώμη των εργοληπτών (ΠΕΔΜΕΔΕ), που είναι σοβαρή και υπεύθυνη και δεν συμφωνεί με το σύστημα μελέτη-κατασκευή.

Το συγκεκριμένο έργο δεν φέρει καμία πολυπλοκότητα και δυσκολία για τις τεχνικές μελέτες, όπως ισχυρίζεται η δημοτική αρχή για να τεκμηριώσει το σύστημα μελέτη-κατασκευή που επέλεξε. Απεναντίας, με την επιλογή αυτή, τεκμηριώνεται η αδυναμία της δημοτικής αρχής για έναν σωστό σχεδιασμό και προγραμματισμό. Ακόμη, καμία αδειοδότηση δεν υπάρχει για το έργο σήμερα.

Ας θυμηθούμε, όμως, ένα σύντομο ιστορικό.

 • Ιανουάριος 2021: ο δήμαρχος ζητάει (χωρίς να έχει εις χείρας κάποια μελέτη ή τεκμηρίωση για τη χρήση του) από τον Πρωθυπουργό της χώρας να παραχωρηθεί, από την ΕΤΑΔ στον Δήμο, το κτίριο του παλαιού Πανεπιστημίου επί της Δομπόλη για χρήση των δημοτικών υπηρεσιών. 
 • Ιούνιος 2021: με προσχεδιασμένη τακτική απέσπασε αρνητική θέση από τη διοίκηση της ΚΕΠΑΒΙ ΑΕ για τη μεταφορά στην περιοχή του ΚΕΠΑΒΙ των υπηρεσιών του δήμου. 
 • τον Σεπτέμβριο 2021: ο δήμαρχος δήλωνε ότι το παλιό πανεπιστήμιο θα αποτελέσει το σύμβολο της «ΝΕΑΣ» εποχής για τα Γιάννενα, ότι θα συνεργαστεί με όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, με όλους τους φορείς της πόλης και ότι στο κτίριο θα συνυπάρχουν η παιδεία και ο πολιτισμός.  
 • το Νοέμβριο 2021: ο δήμαρχος δήλωνε τη δέσμευσή του ότι θα συγκροτήσει διαπαραταξιακή επιτροπή για συζήτηση και διαβούλευση με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του ακινήτου.
 • Φεβρουάριος 2022: υπογραφή Σύμβασης Μίσθωσης με ΕΤΑΔ
 • Μάρτιος 2022: συνάντηση επικεφαλής παρατάξεων, κατά την οποία μας μοιράστηκε μία υποτιθέμενη «ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη πρόταση» της δημοτικής αρχής που απέκλειε με συνοπτικές διαδικασίες κάθε εναλλακτικό σενάριο και πρόκρινε ως μόνη και ενδεδειγμένη λύση για τη στέγαση του δημαρχιακού μεγάρου, το κτίριο επί της Δομπόλη. Ο δήμαρχος τότε δήλωνε ότι η συνάντηση θα επαναληφθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.
 • Μάρτιος 2022: απόφαση Ο.Ε. για ανάθεση συγκρότησης φακέλου για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή διοικητικού κέντρου με αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο κτίριο Δόμπολη».
 • Ιούλιος 2022: απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή εγγραφής του έργου στο ΠΔΕ 2022
 • 05-08-2022: μας αποστέλουν την πρόσκληση για τη σημερινή συνεδρίαση της Ο.Ε. -η οποία μάλιστα γίνεται και με τηλεδιάσκεψη!- στην οποία εμπεριέχεται το θέμα με τίτλο: «Έγκριση προμελέτης, κατασκευής και όροι Δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή διοικητικού κέντρου με αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο κτίριο Δόμπολη». 

Και όλα αυτά έγιναν και γίνονται με προσχεδιασμένες τακτικές και αποφεύγοντας τον ουσιαστικό διάλογο. 

Αλήθεια, οι 336 εργαζόμενοι του Δήμου που θα εγκατασταθούν στο κτίριο αυτό μετά την ανακατασκευή του ρωτήθηκαν ποια η άποψή τους για τον σχεδιασμό αυτόν; 

Επίπεδο Αριθμ. Σχεδίου Υπηρεσία Αριθμός εργαζομένων
Κάτοψη Ισογείου Π_ΜΗΧ/Μ.02 ΚΕΠ 4
Κοινωνική Προστασία 40
Κάτοψη Α ορόφου Π_ΜΗΧ/Μ.03 ΟΚΠΑΠΠΑ 40
Νομική υπηρεσία 6
Τμήμα διοικητικών οργάνων 8
Γραφείο δημάρχου 10
Σύμβουλοι δημάρχου 12
Γενική Διεύθυνση 1
Γενικός Γραμματέας 1
Προγραμματισμός και πληροφορική 26
Κάτοψη Β ορόφου Π_ΜΗΧ/Μ.04 Τεχνικές Υπηρεσίες 36
Πολεοδομία 40
Κάτοψη Γ ορόφου Π_ΜΗΧ/Μ.05 Διοικητικές Υπηρεσίες  40
Οικονομικές Υπηρεσίες 52
Κάτοψη Δ ορόφου Π_ΜΗΧ/Μ.06 Σχολικές Επιτροπές 20
       
Άθροισμα     336

 

Τί συμπεραίνει, λοιπόν, ο καθένας από εμάς;

 1. Η δημοτική αρχή δεν κατανοεί τί σημαίνει συνέχεια της διοίκησης, καθώς –και στο θέμα αυτό- απέκλεισε κάθε άλλη εναλλακτική που υπήρχε, χωρίς βάσιμη και ρεαλιστική επιστημονική τεκμηρίωση. Θυμίζω ότι για τη Λαϊκή Αγορά Αγίας Μαρίνας η νυν δημοτική αρχή βρήκε έτοιμο το αποτέλεσμα ενός αρχιτεκτονικού διαγωνισμού! Όχι μόνο δεν ασχολήθηκε με αυτό, παρά τη θετική άποψη του πρώην Δημάρχου και εταίρου στη σημερινή διοίκηση του Δήμου κ. Γκόντα, αλλά αποφάσισε μόνη της ότι: «Με βάση όλα τα προαναφερόμενα για τη χωροθέτηση του Δημαρχείου και με στόχο να ολοκληρωθεί το έργο σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα (πενταετία) κρίνεται ότι το κτίριο του παλαιού Πανεπιστημιου έχει όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την εγκατάσταση του νέου Δημαρχείου Ιωαννίνων», όπως αναφέρεται στην κατακλείδα της υποτιθέμενης «ολοκληρωμένης και τεκμηριωμένης πρότασης» που κατέθεσε στους επικεφαλής της αντιπολίτευσης. 
 2. . Αρχικά, για το κτίριο, πρότεινε εκπαιδευτική χρήση, ακολούθως τη στέγαση των δημοτικών υπηρεσιών, μετά χρήσεις παιδείας και πολιτισμού και κατέληξε στη στέγαση των δημοτικών υπηρεσιών. Γιατί έγινε αυτό; Γιατί ο Δήμαρχος βιάστηκε και ζήτησε το ακίνητο αυτό, το οποίο και παραχωρήθηκε στον Δήμο με ενοίκιο, χωρίς όμως προηγούμενα να έχει προχωρήσει σε μία συνολική καταγραφή του κτιριακού αποθέματος του Δήμου και σε μία σοβαρή αποτύπωση των αναγκών της πόλης από τα οποία θα προέκυπτε και η καταλληλότερη χρήση του κτιρίου στη Δομπόλη! 
 3. Ο Δήμαρχος και η δημοτική αρχή αγχώθηκαν και το άγχος είναι κακός σύμβουλος. Υπό τους όρους της σύμβασης με την ΕΤΑΔ ΑΕ, αγωνιούν για μια οποιαδήποτε λύση για το κτίριο επί της Δομπόλη επί της θητείας τους. Για αυτό ανέσυραν τη γνωστή μελέτη που εκπόνησε η κρατική Περιφέρεια επί θητείας Πανοζάχου, χωρίς να ενδιαφέρονται για τα ιδιαίτερα έργα υποστήριξης του στατικού φορέα, για τους χώρους στάθμευσης ή για το κυκλοφοριακό πρόβλημα που θα επιδεινωθεί. Κυρίως δε, αδημονούν για το πότε θα εγκατασταθεί ένας κατασκευαστής για αυτό και επέλεξαν να προχωρήσουν με το σύστημα της μελέτης-κατασκευής, το οποίο καταλήγει, επί της ουσίας, σε έναν μειοδοτικό διαγωνισμό, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για μία σύγχρονη και καινοτόμα αρχιτεκτονική πρόταση ή για την ασφάλεια της κατασκευής ή για τη διασφάλιση της ολοκλήρωσης του έργου.  

H θητεία και η πορεία του δημάρχου ως προέδρου του Πνευματικού Κέντρου, κατά τη διάρκεια της δημαρχιακής θητείας με τους κυρίους Φίλιο και Μπέγκα, πιθανώς να τον ωθεί να μπερδεύει το είναι και το φαίνεσθαι. Το ποθούμενο και το εφικτό. Επικοινωνείς κάτι που υπάρχει. Όχι κάτι που φαντασιώνεσαι.

Αυτά όμως είναι θέματα προσωπικά. 

Τα πολιτικά θέματα που αφορούν τον δήμο είναι αυτά που εξουσιοδοτήθηκε να χειριστεί το 2019 από τους δημότες. Ο δήμαρχος και οι -κατά περίπτωση- αντ’ αυτού αποδεικνύονται ανεπαρκείς να διαχειριστούν, έστω, και τα θέματα αυτά.

Είναι προφανές ότι δεν συμφωνούμε με την δρομολόγηση του θέματος από τη δημοτική αρχή, όπως έχουμε δηλώσει πολλές φορές μέχρι σήμερα, και κυρίως για το θέμα αυτό δεν θα υπερψηφίσουμε την έγκριση ενός φακέλου που αντί για μελέτες, έχει εφημερίδες.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!