Τη σύσταση ομάδας εργασίας με στόχο να κατατεθεί επικαιροποιημένη πρόταση για την αναπτυξιακή λειτουργία του Λιμανιού της Πρέβεζας αποφασίστηκε στη διευρυμένη συνεδρίαση της διοικούσας επιτροπής του Τμήματος Ηπείρου του ΤΕΕ που πραγματοποιήθηκε στην Πρέβεζα.
Με δεδομένη την αναγκαιότητα αξιοποίησης του λιμανιού της Πρέβεζας, τη λειτουργία των τριών χρήσεων, τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται, τη λύση των προβλημάτων και τη σύνδεση του με τους μεγάλους οδικούς άξονες τονίστηκε ότι η διοικούσα επιτροπή σε συνεργασία με την αντιπροσωπεία των μελών της Πρέβεζας αφού λάβει και εξετάσει όλα τα στοιχεία θα καταθέσει επικαιροποιημένη την πρόταση των θέσεων του ΤΕΕ για το λιμάνι όπως διαμορφώθηκαν το 2009 και το 2013.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!