Η Terracom, η μεγαλύτερη Εταιρεία Πληροφορικής και Τεχνολογίας στη βορειοδυτική Ελλάδα, ζητάει να προσλάβει «Σύμβουλο Λογισμικού / ERP» στα Ιωάννινα. 

 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
 Γνώσεις Πληροφορικής, 
Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, 
Επικοινωνιακές δεξιότητες, 
Ικανότητα δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων, 
Ομαδικό πνεύμα και… ευθύνη ηγεσίας, 
Οργανωτικές ικανότητες, 
Άριστη χρήση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό λόγο, Τεχνικές γνώσεις / Γνώσεις Προγραμματισμού θα εκτιμηθούν, 
Γνώσεις σε βάσεις δεδομένων SQL θα εκτιμηθούν,
 Γνώσεις σε Λογιστικά / Φοροτεχνικά θέματα θα εκτιμηθούν, 
Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί, 
Γνώση του λογισμικού SoftOne θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. 
 Αρμοδιότητες: 
 Ανάλυση συστημάτων, Εκπαίδευση και Υποστήριξη χρηστών, 
Υποστήριξη πελατών, 
Τεχνική Υποστήριξη και αναβαθμίσεις, 
Διαχείριση Έργων και Παρουσίασή τους, 
Ανάλυση και κατανόηση του λογισμικού, 
Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση των υποδομών.  
Προσφέρουμε: 
 Ανταγωνιστικούς μισθούς και Extra Bonus, 
Εργασιακό περιβάλλον με προσανατολισμό την τεχνολογία και την καινοτομία, 
Ασφάλεια Υγείας, 
Έξτρα Ιδιωτική Ασφάλιση, 
Ασφάλιση Σύνταξης, 
Εκπαίδευση και Υποστήριξη, 
Ευκαιρίες καριέρας και ανάπτυξης.
 Παρακαλούμε στείλτε τα βιογραφικά σας με email στο [email protected] αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό θέσης. Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.terracom.gr/theseis-ergasias

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!