Η Terracom, η μεγαλύτερη Εταιρεία Πληροφορικής και Τεχνολογίας στη βορειοδυτική Ελλάδα, ζητάει να προσλάβει Υπεύθυνο Ανθρωπίνου Δυναμικού στα Ιωάννινα.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:…

• Καλή γνώση τεχνικών και διαδικασιών HR,
• Ικανότητα οργάνωσης των δομών και ηγεσίας,
• Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες καθώς και ικανότητες διαπραγμάτευσης και παρουσίασης,
• Ικανότητα δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού / επιχείρησης,
• Γνώση του εργατικού νόμου και των εργασιακών δικαιωμάτων,
• Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο,
• Σπουδές στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ή σχετικό πεδίο,
• Εργασιακή εμπειρία ως Υπεύθυνος Ανθρωπίνου Δυναμικού ή σε άλλο πόστο διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων θα εκτιμηθεί,
• Εμπειρία σε διαχείριση μετρήσεων και στατιστικών που αφορούν σε ανθρώπινους πόρους θα εκτιμηθεί.
Παρακαλούμε στείλτε τα βιογραφικά σας με email στο [email protected] αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό θέσης.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.terracom.gr/theseis-ergasias
Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!