Την προμήθεια 4 καινούργιων βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων μέσω των δράσεων του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πρέβεζας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 150.000,00 ευρώ, ενώ με τον τρόπο αυτό θα αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα εναλλακτικού συστήματος συλλογής απορριμμάτων , έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης των απορριμμάτων σε σημεία που απαιτούν αισθητική και αρχιτεκτονική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρους τους. Οι υπόγειοι κάδοι θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν περαιτέρω σε σημεία που θα υποδειχθούν από τον Δήμο ενώ η αποκομιδή των απορριμμάτων θα μπορεί να γίνεται με τα συμβατικά οχήματα.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!