Πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023, θα παραδοθεί προς χρήση το Σχολείο Βούλγαρη στην Παραμυθιά, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Δήμαρχος Σουλίου Ιωάννης Καραγιάννης στην ΕΡΤ Ιωαννίνων.

Ο κ. Καραγιάννης, σημείωσε επίσης ότι επετεύχθη η αύξηση του προϋπολογισμού για το υποέργο 4 (εξοπλισμός εσωτερικών χώρων) από τις 788.000 σε περισσότερα από 1,2 εκ ευρώ.

Μάλιστα ο Δήμαρχος, έκανε μνεία, σε “Κασσάνδρες” που προέβλεπαν την απένταξη των έργων και σημείωσε πως διαψεύστηκαν. Όπως είναι γνωστό το σχολείο Βούλγαρη μετατρέπεται σε σε Πολυχώρο Τέχνης, Ιστορίας, Πολιτισμού και Εκπαίδευσης.

Πρόκειται για έργο που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους Συνολικός Προϋπολογισμός 5 αρχικών Υποέργων: 2.468.006€

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!