Ως θετική κατ’ αρχάς εξέλιξη χαρακτηρίζει σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Ηπείρου την ματαίωση του διαγωνισμού μίσθωσης του Κάστρου του Αγίου Γεωργίου Πρέβεζας , η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 4 Ιουνίου. Η Περιφέρεια συνδέει την συγκεκριμένη εξέλιξη στις δικές της διαδοχικές παρεμβάσεις προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δηλώνοντας ότι βρίσκεται σε αναμονή προκειμένου να εξεταστεί το αίτημά της για παραχώρηση της χρήσης του πρώην Στρατοπέδου για κοινωφελείς σκοπούς.
Η ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρει:
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας / Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠΕΘΑ/ΥΠΑΑΠΕΔ) ανακοινώνει τη ματαίωση του ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του πρώην Στρατοπέδου «ΤΧΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΗ» (Φρούριο Αγίου Γεωργίου) στον Δήμο Πρέβεζας, ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ΑΔΑ: 6ΥΞ26-8Υ2) Η διενέργεια του διαγωνισμού ήταν προγραμματισμένη για την 04 Ιουν 21 μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΥΠΕΘΑ/ΥΠΑΑΠΕΔ. Η ματαίωση του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή και στη διαδικτυακή πύλη www.ypaaped.mil.gr /MENU/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!