Θετικά κρίνεται από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου μισθωμένων ιχθυοτρόφων υδάτων Π.Ε Πρέβεζας τα αποτελέσματα χρήσης για το σύνολο των λιμνοθαλασσών του έτους 2021-2022. Το πέρασμα της κακοκαιρίας “Ελπίδα” είχε επιπτώσεις στη λιμνοθάλασσα Τσοπέλι που είναι και η πιο ρηχή ωστόσο από την γενική εικόνα των εκμεταλλεύσεων προκύπτει ότι αθροιστικά στις εξεταζόμενες λιμνοθάλασσες η παραγωγή και η αξία της διατηρούνται σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα παρά την επίδραση του καιρικού φαινομένου. Πέραν των χαρακτηριστικών ειδών των λιμνοθαλασσών (κεφαλοειδή, τσιπούρες, χέλια, λαβράκια κλπ) συνεχίζουν να εμφανίζονται και είδη όπως η αθερίνα και ο μπλε κάβουρας.
Μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις ενέργειες που καταβάλλει ο Αλιευτικός Συνεταιρισμός για την βελτίωση των εγκαταστάσεων, την προστασία από την παράνομη αλιεία , την ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων αλ.τουρισμού κλπ αλλά και στα προγράμματα που συμμετέχει για την βελτίωση της διαχείρισης των λιμνοθαλασσών αλλά και την προστασία των οικοσυστημάτων.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!