Ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τις εξέλιξη στις τιμές των ακινήτων και των ενοικίων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη εξάγονται από την τελευταία έκθεση της Eurostat, οποία αναλύει τις διακυμάνσεις από το 2010 έως σήμερα, και από πέρυσι σε σχέση με φέτος.

Ειδικότερα, το πρώτο τρίμηνο του 2024, οι τιμές των κατοικιών, όπως μετρήθηκαν με τον Δείκτη Τιμών Κατοικιών, μειώθηκαν κατά 0,4% στη ζώνη του ευρώ και αυξήθηκαν κατά 1,3% στην ΕΕ σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το τέταρτο τρίμηνο του 2023, οι τιμές των κατοικιών μειώθηκαν κατά 1,2% στη ζώνη του ευρώ και αυξήθηκαν κατά 0,2% στην ΕΕ .

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2023, οι τιμές των κατοικιών μειώθηκαν κατά 0,1% στη ζώνη του ευρώ και αυξήθηκαν κατά 0,4% στην ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Εξέλιξη στις τιμές ακινήτων στα κράτη μέλη της ΕΕ

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, επτά εμφάνισαν ετήσια μείωση των τιμών των κατοικιών το πρώτο τρίμηνο του 2024 και δεκαεννέα παρουσίασαν ετήσια αύξηση. Οι μεγαλύτερες πτώσεις καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (-10,9%) , τη Γερμανία (-5,7%) και τη Γαλλία (-4,8%), ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Πολωνία (+18,0%), τη Βουλγαρία (+16,0%) και τη Λιθουανία ( +9,9%).

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι τιμές μειώθηκαν σε οκτώ κράτη μέλη και αυξήθηκαν σε δεκαοκτώ κράτη μέλη. Οι μεγαλύτερες πτώσεις καταγράφηκαν στη Δανία (-2,5%), στη Γαλλία (-2,1%) και στη Σλοβακία (-1,7%), ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (+7,1%), στην Ουγγαρία (+5,1%) και στην Πολωνία ( +4,3%). Για την  Ελλάδα δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Μεταβολές στις τιμές ακινήτων από το 2010

Οι τιμές και τα ενοίκια κατοικιών στην ΕΕ ακολούθησαν παρόμοια πορεία μεταξύ του 2010 και του δεύτερου τριμήνου του 2011, αλλά τώρα εξελίσσονται διαφορετικά.

Ενώ τα ενοίκια αυξάνονταν σταθερά έκτοτε μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2023, οι τιμές των κατοικιών ακολούθησαν διαφορετικό μοτίβο, συμπεριλαμβανομένων μειώσεων και πιο ραγδαίων αυξήσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eurostat, μετά από μια απότομη πτώση μεταξύ του δεύτερου τριμήνου του 2011 και του πρώτου τριμήνου του 2013, οι τιμές των κατοικιών παρέμειναν λίγο πολύ σταθερές μεταξύ 2013 και 2014.

Ακολούθησε ταχεία άνοδος στις αρχές του 2015 και οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν ταχύτερα από τα ενοίκια μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2022 Από το τέταρτο τρίμηνο του 2022, οι τιμές των κατοικιών μειώθηκαν για 2 συνεχόμενα τρίμηνα πριν αυξηθούν ξανά το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο του 2023. Ακολούθησε μια ελαφρά μείωση το τέταρτο τρίμηνο του 2023 πριν από μια άλλη άνοδο το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Οι τιμές των κατοικιών υπερδιπλασιάστηκαν σε 7 χώρες της ΕΕ από το 2010

Μεταξύ του 2010 και του πρώτου τριμήνου του 2024, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 49% και τα ενοίκια κατά 24% στην ΕΕ.

Συγκρίνοντας το πρώτο τρίμηνο του 2024 με το 2010, μεταξύ των χωρών της ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν περισσότερο από τα ενοίκια σε 20 χώρες. Οι τιμές των κατοικιών υπερδιπλασιάστηκαν στην Εσθονία (+223%), στην Ουγγαρία (+207%), στη Λιθουανία (+170%), στη Λετονία (+140%), στην Τσεχία (+125%), στην Αυστρία (+108%) και στο Λουξεμβούργο ( +101%). Μείωση παρατηρήθηκε στην Ιταλία (-8%) και στην Κύπρο (-1,2%). Η Eurostat επισημαίνει για την «Ελλάδα δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από το 2010».

Οι τιμές των ενοικίων

Τα ενοίκια αυξήθηκαν σε 26 χώρες της ΕΕ, με τις υψηλότερες αυξήσεις να καταγράφονται στην Εσθονία (+201%), στη Λιθουανία (+174%) και στην Ιρλανδία (+104%).

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι η μόνη μείωση στις τιμές των ενοικίων από το 2010 μέχρι σήμερα σημειώθηκε στην Ελλάδα (-19%).

Το roller coaster στις τιμές

Σύμφωνα με την Eurostat, μεταξύ 2010 και 2014, η πτωτική τάση (ή αρνητικοί ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής) αντανακλά το γεγονός ότι οι τιμές των κατοικιών στη ζώνη του ευρώ είτε μειώθηκαν είτε αυξήθηκαν λιγότερο από τον πληθωρισμό. Το 2015, οι τιμές των κατοικιών άρχισαν να αυξάνονται περισσότερο από τον πληθωρισμό και, μεταξύ 2016 και 2021, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 3,0 % σε 5,5 % περισσότερο από τον πληθωρισμό. Το 2022, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν λίγο πάνω από τον πληθωρισμό (+0,3 %) και το 2023, μειώθηκαν σε ένα πλαίσιο υψηλού πληθωρισμού, οδηγώντας σε σημαντική μείωση κατά 6,8% της ετήσιας αποπληθωρισμένης τιμής κατοικίας.

Μεταξύ 2016 και 2021, οι τιμές των κατοικιών αυξάνονταν κάθε χρόνο περισσότερο από τον πληθωρισμό σε 24 έως 26 κράτη μέλη της ΕΕ. Το 2022, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν λιγότερο από τον πληθωρισμό σε 10 κράτη μέλη της ΕΕ. Το 2023, οι τιμές των κατοικιών μειώθηκαν σε 10 κράτη μέλη της ΕΕ, αυξήθηκαν λιγότερο από τον πληθωρισμό σε 10 κράτη μέλη της ΕΕ και αυξήθηκαν περισσότερο από τον πληθωρισμό σε 6 κράτη μέλη (Βουλγαρία, Ελλάδα, Κροατία, Λιθουανία, Μάλτα και Πορτογαλία).

Πηγή ΟΤ

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!