Απόφαση χορήγησης έγκρισης προκήρυξης μια θέσης χειρουργού η οποία παραμένει κενή από το Νοέμβριο του 2020 λόγω θανάτου του γιατρού που υπηρετούσε σ΄αυτή, έδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Πρέβεζας .Όπως τονίζεται στην απόφαση, η συγκεκριμένη θέση είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του καθώς επηρεάζει την καθημερινή τακτική και έκτακτη λειτουργία του.
Η συγκεκριμένη απόφαση θα διαβιβαστεί στην Διοίκησης της 6ης ΥΠΕ προκειμένου το Υπουργείο Υγείας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!