Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, το Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Αττικής, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας και Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου σε συνεργασία
με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας διοργανώνουν το 1ο Μαθητικό Συνέδριο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών «Ενεργός Πολιτειότητα. Πολίτης στο Σχολείο-Πολίτης του Κόσμου», που θα διεξαχθεί από την 5η Απριλίου 2024-ημέρα Παρασκευή μέχρι και την 7η Απριλίου 2024-ημέρα Κυριακή στα Ιωάννινα, στους χώρους του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Αμφιθέατρο Ισογείου-Αμφιθέατρο 1ου ορόφου-Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών και Εκπαίδευσης).

Α. Σκοπός του Συνεδρίου είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να διερευνήσουν τις σύγχρονες διαστάσεις της πολιτειότητας και να αναδείξουν το ρόλο του ενεργού πολίτη, ως προϋπόθεση δημοκρατικού πολιτισμού και δημιουργικής συμμετοχής στην κοινωνική και πολιτική ζωή της τοπικής, ευρωπαϊκής και παγκόσμιας κοινωνίας. Το Μαθητικό Συνέδριο θα δώσει τη δυνατότητα να ακουστεί ελεύθερα η γνώμη των παιδιών σε θέματα που τα απασχολούν, δικαίωμα που απορρέει από τη Διεθνή Σύμβαση των Η.Ε. για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRC) και ειδικότερα του άρθρου 12. Φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα δυναμικό forum, μια καινοτόμο δράση με συνέχεια, που θα ενισχύσει τον πολιτικό γραμματισμό των μαθητών/τριών, θα τους δώσει τη δυνατότητα να συναντηθούν με συμμαθητές/τριες από διάφορα μέρη της Ελλάδας, να ανταλλάξουν απόψεις και να δημιουργήσουν δεσμούς μεταξύ τους που μπορεί να οδηγήσουν σε ευρύτερες συνεργασίες σχολείων.

 

Στόχοι του Συνεδρίου είναι οι μαθητές /τριες:
• να αναλάβουν ρόλο ερευνητή/τριας, καθώς θα τους δοθεί η δυνατότητα να διερευνήσουν και να διαμορφώσουν τεκμηριωμένες απόψεις για κοινωνικά-πολιτικά ζητήματα που τους απασχολούν
• να παρουσιάσουν καλές πρακτικές συλλογικών δράσεων εθελοντισμού, αλληλεγγύης και ακτιβισμού, που υλοποίησαν στο σχολείο και στην τοπική κοινωνία
• να επεξεργάζονται κριτικά πηγές και πληροφορίες που σχετίζονται με κοινωνικά και πολιτικά προβλήματαφαινόμενα και οικουμενικά ζητήματα
• να αναπτύσσουν επιχειρηματολογία και να αρθρώνουν δημόσιο λόγο
• να επικοινωνούν και να συνεργάζονται αποτελεσματικά για την επίτευξη κοινού έργου
• να αποκτήσουν εμπειρία στις εργασίες ενός συνεδρίου.

Β. Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο έχουν όλοι και όλες οι μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (τάξεων Ε΄και Στ΄) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των τύπων σχολείων), ηλικιακής ομάδας 10 -18, με ομαδικές εργασίες. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών θα πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης του σχολείου και του Συλλόγου Διδασκόντων/σκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία σχετικά με τις μετακινήσεις μαθητών/τριών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών. Είναι αναγκαίο να έχει προηγηθεί ενημέρωση των μαθητών/τριών και των γονέων/κηδεμόνων τους σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο Μαθητικό Συνέδριο και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση αυτών, έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική και ότι συναινούν στο να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή τους, σύμφωνα με τους όρους της ανακοίνωσης. Σε οποιαδήποτε στιγμή θα είναι δυνατή η ανάκληση της αίτησης συμμετοχής των μαθητών/τριών στο Συνέδριο.

 

 

Η ανάληψη παιδαγωγικής ευθύνης και καθοδήγησης των μαθητικών ομάδων από εκπαιδευτικό ή ολιγομελείς ομάδες εκπαιδευτικών θα αποφασιστεί με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/σκουσών. Την προετοιμασία των μαθητών/τριών θα αναλάβουν:

 

✓ από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στις τάξεις Ε΄και ΣΤ΄
✓ από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, εκπαιδευτικοί κλ.ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών ή όσοι και όσες διδάσκουν τα μαθήματα «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή», «Πολιτική Παιδεία» και «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» το σχολικό έτος 2023-2024
✓ εκπαιδευτικοί που έχουν αναλάβει ή συμμετέχουν στην ομάδα υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων ή συντονίζουν εκπαιδευτικούς Ομίλους με θεματολογία σχετική με τους άξονες του Συνεδρίου. Οι εκπαιδευτικοί, που θα αναλάβουν την καθοδήγηση και τον συντονισμό των μαθητικών ομάδων, θα επιλέξουν τις κατάλληλες διδακτικές παρεμβάσεις και τα διδακτικά μέσα που θα ανταποκρίνονται στις μαθησιακές ανάγκες όλων των μαθητών/τριών και θα διασφαλίζουν τη δυνατότητα συμμετοχής όλων στο Συνέδριο.

✓ Η συμμετοχή είναι προαιρετική και η διαδικασία προετοιμασίας ευέλικτη, καθώς μπορεί να υλοποιηθεί είτε στο πλαίσιο του προγράμματος Σπουδών με την εκπόνηση εργασιών, είτε ως αυτόνομο πρόγραμμα εκτός διδακτικού ωραρίου (Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικοί Όμιλοι), είτε στο πλαίσιο αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου ως αυτόνομο σχέδιο δράσης. Μπορούν να πραγματοποιηθούν και συμπράξεις σχολικών μονάδων.

Γ. Θεματικοί άξονες του Μαθητικού Συνεδρίου ανά βαθμίδα εκπαίδευσης:
Ι. Θεματικοί άξονες για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:
• Ενεργός πολίτης στο σπίτι, στο σχολείο, στη γειτονιά μου, στο χωριό μου/στην πόλη μου, στην Ευρώπη, στον κόσμο, στο ψηφιακό κόσμο (κανόνες, συνεργασία, κοινωνικές αξίες και αξίες ζωής, φιλία, αγάπη, δημοκρατία, δικαιοσύνη, σχολικός και διαδικτυακός εκφοβισμός, ασφάλεια στα διαδίκτυο κ.λπ.)

• Εθελοντισμός-Διαμεσολάβηση (δράσεις: περιβαλλοντικές, αγωγής υγείας, πολιτιστικές, αντιμετώπισης σχολικού εκφοβισμού, διαχείριση σχέσεων, επίλυση συγκρούσεων κ.λπ).
• Συμπερίληψη – Διαφορετικότητα (Δικαιώματα του Παιδιού, Αλληλοσεβασμός – Αλληλεγγύη, κοινωνική ευαισθησία/ενσυναίσθηση, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ισότητα φύλων, πολιτισμική ποικιλομορφία).

ΙΙ. Θεματικοί άξονες για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
• Ανθρώπινα Δικαιώματα-Δικαιώματα του παιδιού
• Δημοκρατικό Σχολείο-Μαθητικές Κοινότητες
• Κοινωνία των πολιτών
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα, συμπερίληψη
• Κλιματική αλλαγή και περιβαλλοντική βιωσιμότητα
• Η Τέχνη ως πολιτική πράξη
• Πολιτιστικά Δικαιώματα-πόλεμος και πολιτιστική γενοκτονία
• Ισότητα φύλων-Έμφυλη βία
• Ιστοί κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακός πολίτης
• Παραπληροφόρηση και ψευδείς ειδήσεις
• Προσωπική ανάπτυξη και ευημερία
Δ. Κριτήρια αξιολόγησης περιλήψεων και τρόποι παρουσίασης εργασιών
Οι περιλήψεις θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
✓ Πρωτοτυπία
✓ Ανάδειξη σύγχρονων ζητημάτων που απασχολούν το σχολείο, την τοπική και ευρύτερη κοινωνία
✓ Διαθεματικότητα
✓ Καλές πρακτικές καλλιέργειας ενεργού πολιτειότητας
✓ Ορθή χρήση της γλώσσας
✓ Τήρηση οδηγιών συγγραφής
Οι εργασίες μπορούν να έχουν τη μορφή:
✓ Παρουσίασης (προφορικής εισήγησης) με χρήση λογισμικού παρουσίασης (.ppt, .pptx)
✓ Ψηφιακής αφήγησης (βίντεο, ταινία μικρού μήκους)
✓ Πρωτότυπο Εικαστικό ή Μουσικό έργο
✓ Θεατρικό δρώμενο
✓ Αναρτημένη Ανακοίνωση (poster)
ΣΤ. Στάδια υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, περιλήψεων, παρουσιάσεων – σημαντικές ημερομηνίες

Α΄ Φάση
19η Δεκεμβρίου 2023: 1η Ανακοίνωση Μαθητικού Συνεδρίου 8η Ιανουαρίου 2024: 2η Ανακοίνωση Μαθητικού Συνεδρίου
20η Δεκεμβρίου 2023 έως 20η Ιανουαρίου 2024: προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για τις σχολικές
μονάδες μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqQNni9m6r4IBDTD_DRucLbf4EJcOC5yGZ05ciT9oDgDrH8A/viewform?usp=sf_link

Β΄ Φάση 21η Ιανουαρίου 2024: Έναρξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων 31η Ιανουαρίου 2024: Λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων

Οι περιλήψεις θα αποστέλλονται στο email του Συνεδρίου: 1synedriokoin.epist@gmail.com σύμφωνα με το πρότυπο και τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Μαθητικού Συνεδρίου: https://blogs.sch.gr/1synedriokoinonikon-epistimon// .
20η Φεβρουαρίου 2024: Ενημέρωση για αποδοχή περιλήψεων.

 

Γ΄ Φάση 1 η Μαρτίου 2024: Ηλεκτρονική αποστολή παρουσιάσεων εργασιών. 11η Μαρτίου 2024: Ανακοίνωση προγράμματος Μαθητικού Συνεδρίου

 

Δ΄ Φάση 5η, 6η ,7η Απριλίου 2024: Διεξαγωγή Μαθητικού Συνεδρίου.
Αξιολόγηση Μαθητικού Συνεδρίου από τους συμμετέχοντες μαθητές και εκπαιδευτικούς, στους οποίους θα
διανεμηθεί ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του Συνεδρίου.
Έκθεση Αποτίμησης Μαθητικού Συνεδρίου προς τους αρμόδιους φορείς.

 

Ζ. Παράλληλες Δράσεις
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, προγραμματίζεται η υλοποίηση α) παράλληλων Εργαστηρίων (Workshops) και β) συζήτηση στρογγυλού τραπεζιού. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες, συνεργαζόμενοι σε ομάδες, θα έχουν τηνευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους, να αλληλεπιδράσουν, να ανταλλάξουν γνώσεις και προσωπικές εμπειρίες σε συγκεκριμένους θεματικούς άξονες, να έρθουν σε επαφή με νέους τρόπους αντίληψης και ανταλλαγής απόψεων, να εμβαθύνουν σε κοινωνικά θέματα, σε θέματα επίγνωσης του εαυτού τους και αποδοχής του άλλου.

 

Θα υλοποιηθούν δύο (2) Εργαστήρια ανά βαθμίδα Εκπαίδευσης και μία (1) Συζήτηση Στρογγυλού Τραπεζιού.

Συγκεκριμένα:
Workshop Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
1ο Εργαστήριο
Τίτλος: Κλιματική αλλαγή και ενέργεια
Συντονίστρια: Ντόκα Αγλαΐα Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ70
Διάρκεια: 60΄
Ομάδα στόχος: Μαθητές/τριες Δημοτικού
Στόχος: Το Εργαστήριο περιλαμβάνει την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, την κατάθεση, τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση από τους μαθητές/τριες, καινοτόμων ιδεών για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος
αντιμετωπίζοντας την κλιματική κρίση. Οι μαθητές/τριες μαθαίνουν, κρίνουν και επιλέγουν τρόπο ζωής για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στόχος να κατανοήσουν ότι οι καθημερινές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου
και η κατανάλωση της ενέργειας επιβαρύνουν το περιβάλλον και να ευαισθητοποιηθούν ώστε να επιλέγουν
πρακτικές και προϊόντα που εξοικονομούν ενέργεια.

2ο Εργαστήριο
Τίτλος: «Ανθρώπινα Δικαιώματα & Τέχνη»
Συντονίστριες : Νικολάου Ειρήνη, Ειδικό Εκπαιδευτικό προσωπικό του Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Σακελλαροπούλου Ευδοξία, Ντόκα Αγλαΐα, Σύμβουλοι Εκπαίδευσης ΠΕ70
Διάρκεια: 60΄
Ομάδα στόχος: Μαθητές/-τριες Δημοτικού
Σκοπός: η αφύπνιση των μαθητών/-τριών δημοτικού σε σχέση με τα δικαιώματα του παιδιού. Η επίγνωση των
δικαιωμάτων των παιδιών ώστε οι μαθητές/-τριες να αναγνωρίσουν την αξία τους, τη σημασία της ισότητας, του
σεβασμού προς τη διαφορετικότητα, αλλά και τη σημασία να ακούγεται η φωνή τους. Όταν τα παιδιά κατανοούν τα
δικαιώματά τους, είναι καλύτερα εξοπλισμένα ώστε να αντισταθούν στην εκμετάλλευση, την κακοποίηση και την
παραμέληση. Επιπλέον, ενισχύεται η αυτοπεποίθησή τους, ώστε να απαιτούν δικαιοσύνη και προστασία όταν
παραβιάζονται τα δικαιώματά τους. Θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, εκτέλεσης και
δραματοποίησης ηχοϊστορίας, με αφορμή ποιητικά έργα, μελοποιημένη ποίηση, ηχοϊστορίες και πολυτροπικά
κείμενα που αφορούν τα δικαιώματα του παιδιού.
Workshop Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

1ο Εργαστήριο
Τίτλος: Αλληλεγγύη και συνεργασία μεταξύ των γενεών»
Συντονίστρια : Γεωργούση Ακριβή , Σύμβουλος Εκπαίδευσης Κοινωνικών Επιστημών ΠΕ78
Διάρκεια: 60΄
Ομάδα στόχος: Μαθητές/Μαθήτριες Γυμνασίου-Λυκείου
Σκοπός: Οι μαθητές/τριες μέσω του βιωματικού εργαστηρίου θα μελετήσουν τις επιπτώσεις της γήρανσης του
πληθυσμού, θα αναζητήσουν τρόπους επικοινωνίας με την τρίτη γενεά και θα αναζητήσουν τρόπους συνεργασίας και
περιορισμό των κοινωνικών διακρίσεων.

2ο Εργαστήριο
Τίτλος: «Απόδραση στη ζωή»
Συντονίστρια : Δημακοπούλου Φωτεινή, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Κοινωνικών Επιστημών ΠΕ78
Διάρκεια: 60΄
Ομάδα στόχος: Μαθητές/Μαθήτριες Γυμνασίου-Λυκείου
Σκοπός: η ευαισθητοποίηση και η ενδυνάμωση των εφήβων απέναντι στο φαινόμενο της έμφυλης βίας στο σχολικό
χώρο. Αξιοποιώντας διάφορες μελέτες περίπτωσης, επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να εντοπίζουν
συγκεκριμένες τεχνικές για να αμφισβητούν εκείνες τις στάσεις και συμπεριφορές των συνομηλίκων τους που
προάγουν την έμφυλη βία στο σχολικό περιβάλλον και να υιοθετήσουν στρατηγικές πρόληψης και αντιμετώπισης
της έμφυλης βίας, προκειμένου να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τους συνομηλίκους τους.
Συζήτηση Στρογγυλού Τραπεζιού για μαθητές και μαθήτριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Θέμα: Ψηφιακός Πολίτης
Συντονιστές: Μπασούνας Αθανάσιος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ86 Πληροφορικής & Παδιώτης Ιωάννης, Σύμβουλος
Εκπαίδευσης ΠΕ 83 Ηλεκτρολόγων.
Διάρκεια: 60΄

 

Η. Ειδική συμμετοχή
Μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Νηπιαγωγεία καθώς και μαθητές/μαθήτριες των Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξεων
Δημοτικών Σχολείων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας
μπορούν να συμμετέχουν στις εργασίες του Συνεδρίου :
• διοργανώνοντας Έκθεση Μαθητικής Εικαστικής Δημιουργίας (ζωγραφική, κολάζ, κατασκευές) με τίτλο
«Πολύχρωμος Πολίτης», που θα φιλοξενηθεί στους χώρους διεξαγωγής του Συνεδρίου.
• αποστέλλοντας βιντεοσκοπημένα μηνύματα μαθητών/τριών με κεντρικό θέμα «Ενεργός πολίτης είναι…», τα
οποία θα προβάλλονται κατά τη διάρκεια του Μαθητικού Συνεδρίου.
Σχετικές οδηγίες έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Συνεδρίου (επιλογή Ειδική Συμμετοχή- Εικαστική ΈκθεσηΒιντεοσκοπημένα Μηνύματα-Οδηγίες).

 

Θ. Πρόγραμμα Μαθητικού Συνεδρίου
Το πρόγραμμα του Συνεδρίου θα διαμορφωθεί και θα οριστικοποιηθεί μετά τη λήψη των περιλήψεων και την
αξιολόγησή τους από την Επιστημονική Επιτροπή, καθώς και την αποστολή αποφάσεων αποδοχής τους στις
συμμετέχουσες σχολικές μονάδες. Θα καταρτιστεί η τελική κατάσταση συμμετεχόντων σχολείων, μαθητών/τριώνεισηγητών/τριών και το τελικό πρόγραμμα εργασιών του Συνεδρίου. Θα ανακοινωθεί εγκαίρως, προκειμένου οι
σχολικές μονάδες να προγραμματίσουν τη μετακίνησή τους.

 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Συνεδριακών Παρουσιάσεων και Εργαστηρίων

Παρασκευή, 5-4-2024
16:00-17:00 Υποδοχή-Εγγραφές
17:00 Τελετή έναρξης εργασιών Μαθητικού Συνεδρίου. Το πρόγραμμα της τελετής θα περιλαμβάνει Προσφωνήσεις Χαιρετισμούς, ομιλία της Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής, Προσκεκλημένους Ομιλητές και Μουσικό Πρόγραμμα.
18:30-20:30 Συνεδρία 1ης ημέρας
Τέλος 1ης ημέρας-Απολογισμός

 

Σάββατο, 6-4-2024
08:30-09:00 Προσέλευση
09:00-12:00 Πρωινή Συνεδρία 2ης ημέρας
12:15-12:30 Διάλειμμα
12:30-14:00 1οΕργαστήριο (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας παράλληλα)
14:00-17:00 Διάλειμμα για φαγητό
17:00-19:00 Απογευματινή Συνεδρία 2ης ημέρας
Τέλος 2ης ημέρας-Απολογισμός

 

Κυριακή, 7-4-2024
08:30-09:00 Προσέλευση
09:00-13:00 Πρωινή Συνεδρία 3
ης ημέρας
13:00-14:00 2οΕργαστήριο (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας παράλληλα)
14:00-17:00 Διάλειμμα για φαγητό
17:00-18:00 Συζήτηση Στρογγυλού Τραπεζιού
18:00: Λήξη Συνεδρίου. Η τελετή λήξης θα περιλαμβάνει τον απολογισμό του συνεδρίου και τις βραβεύσεις τωνμαθητών/τριών.

Θ. Επιτροπές Μαθητικού Συνεδρίου
Συγκροτούνται δύο επιτροπές, Επιστημονική και Οργανωτική:

1. Επιστημονική Επιτροπή, με ευθύνη τη θεματολογία, την κρίση των εργασιών, την εποπτεία και την επιμέλεια
των παρουσιάσεων των συμμετεχόντων/ουσών στο Συνέδριο.
Πρόεδρος Επιστημονικής ΕπιτροπήςΝικολάου Σουζάννα, Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Κοινωνικών Επιστημών και Εκπαίδευσης.
Μέλη
Γιαβρίμης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Ελευθεράκης Θεόδωρος, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης
Πουρνάρη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Παπακώστας Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Ταμίσογλου Χρύσα, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Μπέση Μαρίνα, Περιφερειακή Διευθύντρια Π.Ε & Δ.Ε. Ηπείρου,ΠΕ60 Νηπιαγωγός
Βενετής Σταμάτιος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών Α΄ Αθήνας
Γεωργούση Ακριβή, Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών Β΄ Αθήνας
Δημακοπούλου Φωτεινή, Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών Ιωαννίνων
Μιμιλίδου Παρθένα, Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών Λάρισας
Μπεχλιβάνη Νικολέτα, Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Μπίκος Γεώργιος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών Δ΄ Αθήνας
Παύλος Χρήστος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών Πειραιά
Κύρκου Βερενίκη, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Δασκάλων ΠΕ70
Μπίμπα Μαρία, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Δασκάλων ΠΕ70
Πασσά Σοφία, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Δασκάλων ΠΕ70
Ντόκα Αγλαΐα, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Δασκάλων ΠΕ70
Ντούτσης Δημήτριος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής
Σακελλαροπούλου Ευδοξία, Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.ΚΕ.Σ. Ηπείρου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ70 Δασκάλων

 

2. Οργανωτική Επιτροπή, με ευθύνη τα πρακτικά θέματα που αφορούν την όλη διεξαγωγή του συνεδρίου.
Προεδρείο Οργανωτικής Επιτροπής:
Μπέση Μαρίνα, Περιφερειακή Διευθύντρια Π.Ε & Δ.Ε. Ηπείρου
Γιαννακού Μαρία, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων
Λογοθέτη Σταυρούλα, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων
Σακελλαροπούλου Ευδοξία, Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.ΚΕ.Σ. Ηπείρου
Δημακοπούλου Φωτεινή, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, Κοινωνικών Επιστημών ΠΕ78
Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης:
Γεωργόπουλος Ιωάννης, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Οικονομίας ΠΕ80
Μπασούνας Αθανάσιος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής ΠΕ86
Παδιώτης Ιωάννης, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων ΠΕ83
Μέλη:
Κύρκου Βερενίκη, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Δασκάλων ΠΕ70
Κωστανάσιος Λάζαρος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Δασκάλων ΠΕ70
Μπίμπα Μαρία, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Δασκάλων ΠΕ70
Νταμάνη Αικατερίνη, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών ΠΕ60
Ντόκα Αγλαΐα, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Δασκάλων ΠΕ70
Ντούτσης Δημήτριος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής
Πασσά Σοφία, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Δασκάλων ΠΕ70
Τάλλου Κωνσταντίνα Σύμβουλος Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών ΠΕ60
Ευθυμίου Σπυριδούλα, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Μουσικής Επιστήμης ΠΕ79
Κεραμίδα Αρετή, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Αγγλικής Φιλολογίας ΠΕ06
Κεχαγιά Βασιλική, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής ΠΕ11
Κόρακας Δημήτριος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φυσικών Επιστημών ΠΕ04
Παπαευσταθίου Μαρία, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων ΠΕ02
Πούλιος Χρήστος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων ΠΕ81
Ρούμκου Ελένη, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων ΠΕ02
Χατσίδου Αφροδίτη, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Μαθηματικών ΠΕ03
Χουζούρης Ιωάννης, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ηλεκτρονικών ΠΕ84

 

Ομάδα Υποστήριξης
Διαμάντη Κωνσταντίνα, Υποψήφια Διδάκτορας Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Πελέκη Β. Αικατερίνη, Υποψήφια Διδάκτορας Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού ΤμήματοςΔημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Κωνσταντινοπούλου Σοφία-Νικολίτσα, Προπτυχιακή Φοιτήτρια στο 4οέτος φοίτησης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Κωνσταντίνου Χριστίνα, Προπτυχιακή φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Σιόντης Κωνσταντίνος, Προπτυχιακός φοιτητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων.
Τζοβάρας Κωνσταντίνος, Προπτυχιακός φοιτητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Γραμματεία: Αρετή Πεππέ, Διοικητική Υπάλληλος, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου.

 

Υπεύθυνες Επικοινωνίας:
Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Ντόκα Αγλαΐα, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Δασκάλων ΠΕ70, email: 1synedriokoin.epist@gmail.com , τηλέφωνο επικοινωνίας: 6971593032 & 2651030791

 

Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Φωτεινή Δημακοπούλου, Σύμβουλος Κοινωνικών Επιστημών, email:
1synedriokoin.epist@gmail.com , τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977809318 & 2651001241.

 

Ιστότοπος Μαθητικού Συνεδρίου: https://blogs.sch.gr/1synedrio-koinonikon-epistimon//

 

Η διεξαγωγή του Συνεδρίου (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη των συνδιοργανωτών, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/-τριών.

Οι χώροι διεξαγωγής του Συνεδρίου πληρούν τους όρους ασφάλειας, υγιεινής και προσβασιμότητας ΑμΕΑ.

Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας του Μαθητικού Συνεδρίου δύναται να γίνει με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο.
Στους συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής. Οι εργασίες των μαθητικών ομάδων θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Μαθητικού Συνεδρίου και η χρήση τους θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αφού ζητηθεί Υπεύθυνη Δήλωση από τους γονείς/κηδεμόνες ότι δέχονται την ηλεκτρονική δημοσίευση του έργου. Όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν.2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» [ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993], όπως ισχύει. Συγκεκριμένα: Άρθρο 1 «πνευματική ιδιοκτησία» , Άρθρο 3 «περιουσιακό δικαίωμα», Άρθρο 4 «ηθικό δικαίωμα», Άρθρο 12 «μεταβίβαση»

 

Οι συνδιοργανωτές εγγυώνται ότι σε όλες τις φάσεις του Συνεδρίου, θα τηρηθεί το θεσμικό πλαίσιο περίπροστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών (βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής ισχύουσας νομοθεσίας Ν.2472/1997, Ν.4139/2013, οδηγίες της 1995/46/ΕΚ, 2002/58/ΕΚ, 2006/24/ΕΚ και 2009/136/ΕΚ).

 

Το Συνέδριο δεν εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων, ούτε και τη διάθεση, δωρεάν διανομή, διακίνηση ή πώληση πάσης φύσεως υλικού, εντύπου ή μη, και δεν θα προκύψουν έσοδα (από εμπορία, διαφήμιση ή κ.ά.) για τους συνδιοργανωτές ή τρίτους από τις εισηγήσεις-έργα που θα παρουσιαστούν.

 

Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω Συνέδριο θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!