Το 5* Hotel Du Lac στα Ιωάννινα ζητά άτομα για το τμήμα του service.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών σε αντίστοιχη θέση

Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (γνώση περισσότερων ξένων γλωσσών κρίνεται θετικά)

Επικοινωνιακές δεξιότητες

Ομαδικότητα και προσαρμοστικότητα

Προσήλωση στην ικανοποίηση του πελάτη

 

ΠΑΡΟΧΕΣ

Σταθερή και μόνιμη συνεργασία

Άριστο περιβάλλον εργασίας

 

Αποστολή βιογραφικών στο work@hoteldulac.gr

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!