Το 8ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων συμμετέχοντας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA122 υλοποίησε την 1η κινητικότητα του εγκεκριμένου σχεδίου, με κωδικό 2023-1-EL01-KA122-SCH-000125034 και τίτλο: ‘’Συμπερίληψη και πολυμορφία’’, της δράσης ΚΑ122 του τομέα «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (SCH)». Η 1η κινητικότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών υλοποιήθηκε από τον Οργανισμό υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων International Training Center (ITC),με Τίτλο: «Special Needs Children» στην Πράγα της Τσεχίας, το χρονικό διάστημα από 13-05-2024 έως και 17-05-2024.

 

Η επιμόρφωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα βιωματικό, συμμετοχικό και ομαδικό πλαίσιο. Τα μαθήματα είχαν σαν στόχο όχι μόνο τη βελτίωση των θεωρητικών γνώσεων, αλλά κυρίως την αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση της πολυμορφίας στην τάξη, την ενσωμάτωση της διαφορετικότητας στο εκπαιδευτικό περιβάλλον της παραδοσιακής τάξης και την ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, ώστε να καταστούν ικανοί να δημιουργούν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον μάθησης που να συμπεριλαμβάνει όλους τους μαθητές/-τριες.

Το περιεχόμενο του μαθήματος και οι βασικές πληροφορίες εισήχθησαν αξιοποιώντας θεματικές ενότητες από αρκετούς καθηγητές. Η αξιοποίηση διαθεματικών δραστηριοτήτων βασίστηκε σε παρουσιάσεις και ενεργό συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, αποτελούμενες από εκπαιδευτικούς διαφόρων χωρών,  όπως: Ρουμανία, Ελλάδα, Σουηδία, Ουγγαρία, Ισπανία, Γερμανία και Δανία με παρόμοια ενδιαφέροντα και ανάγκες. Επίσης στο πλαίσιο του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στην Πράγα και να γνωρίσουν την κουλτούρα, τον πολιτισμό και την ιστορία της.

Μέσω αυτής της κινητικότητας προωθήθηκε ενεργά η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και η ανταλλαγή απόψεων για σημαντικά εκπαιδευτικά ζητήματα. Τους δόθηκε η ευκαιρία να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να υιοθετήσουν μια πιο ανοιχτή και συμπεριληπτική ματιά προς την εκπαίδευση και  τέθηκαν τα θεμέλια για περαιτέρω συνεργασία με σχολεία της  Ευρώπης.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!