Το 9ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης  γιόρτασε τις  Erasmus Days. Το σχολείο υλοποιεί πρόγραμμα Erasmus+ KA1 Σχολικής Κινητικότητας και στόχος της σημερινής εκδήλωσης ήταν η διάχυση των αποτελεσμάτων των δύο κινητικοτήτων που ολοκληρώθηκαν από τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Στόχος του προγράμματος με τίτλο: « Αξιοποιώντας την πολύμορφη ταυτότητα των μαθητών προσφύγων ως μοχλό ενίσχυσης της διαπολιτισμικής επικοινωνίας» είναι η απόκτηση βαθιάς γνώσης των βέλτιστων πρακτικών και πολιτικών σχετικά με την ένταξη των προσφύγων και αλλοδαπών μαθητών  στο σχολικό περιβάλλον καθώς και στην κοινωνία. Η συμμετοχή στις επιμορφώσεις παρείχε στήριξη στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς,  ώστε να αναπτυχθεί η διαπολιτισμική ικανότητά τους και να καλλιεργηθεί η ενσυναίσθηση, δίνοντας έμφαση σε ζητήματα γλώσσας, ταυτότητας, αποδοχής και συμπερίληψης των ευάλωτων μαθητικών ομάδων.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!