Το δικηγορικό γραφείο της Κα. Δήμητρας Ασπρούλια, που βρίσκεται στα Ιωάννινα, ζητά άτομο, για την στελέχωση θέσεως γραμματέως.

Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο, οποιαδήποτε σχολής ΑΕΙ, πολύ καλή γνώση της αγγλικής και Η/Υ, δίπλωμα οδήγησης, δυναμικό και επικοινωνιακό χαρακτήρα, υπευθυνότητα, εντιμότητα και εργατικότητα.

Το γραφείο δέχεται βιογραφικά σημειώματα στο email: asprouliad@gmail.com.

Μισθός ιδιαίτερα ικανοποιητικός.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!