Έχουμε τη χαρά να σας ανακοινώσουμε ότι το Δημοτικό Σχολείο Νέας Σελεύκειας, πιστό στους στόχους και τις στρατηγικές που έχει θέσει, συμμετείχε στους τελικούς αγώνες του 9ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού F1 in Schools 2024 για Δημοτικά Σχολεία. Στους τελικούς συμμετείχαν 25 ομάδες από όλη την Ελλάδα. Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού αναμένονται.
Το F1 inSchools είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα διαθεματικά προγράμματα στο κόσμο, εγκεκριμένο και από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα βοηθά τα παιδιά στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω των τεχνολογιών STEM και να καλλιεργήσουν τις λεγόμενες Ήπιες Δεξιότητες (SoftSkills) 21ου αιώνα, ήτοι ικανότητες επικοινωνίας και να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά με τους άλλους, να προσαρμόζονται σε διάφορες καταστάσεις και να συνεργάζονται καλά σε ομάδες. Στο F1 inSchools για Δημοτικά συμμετέχουν παιδιά ηλικίας από Γ’ έως ΣΤ’ τάξης Δημοτικού, τα οποία μαζί με τις προαναφερόμενες δεξιότητες αποκτούν γνώσεις Φυσικής και Μηχανικής και ικανότητες κριτικής σκέψης, επίλυσης προβλημάτων, αλλά και φαντασία και δημιουργικότητα. Επίσης, τα παιδιά μαθαίνουν βασικές έννοιες της διοίκησης – διαχείρισης έργου και την ιδέα της βιωσιμότητας.

Ως Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Νέας Σελεύκειας οφείλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές του αλλά και να επαινέσω ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς κ. Έξαρχο Παναγιώτη και κ. Κάτση Ηλία για τη συμβολή τους σε αυτό το Project.

Οι μαθητές που διακρίθηκαν: ΣΤΑΥΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΚΑΛΛΕΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, ΖΕΡΒΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΝΑΣΟΥ ΝΕΦΕΛΗ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΤΣΙΩΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΛΙΟΥΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΜΑΡΚΙΑΝΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!