Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Future Voice αναζητά εργαζόμενους στα Ιωάννινα τις εξής ειδικότητες με ενεργή κάρτα ανεργίας.

  1. Διοικητικό προσωπικό (1 άτομο) πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ με προτεραιότητα στις ειδικότητες:
  • Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ Πληροφορικής
  • Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ Οικονομικών σχολών, λογιστικής και σχολών Διοίκησης
  1. Πτυχιούχος ΑΕΙ – ΤΕΙ (2 άτομα) ειδικότητας Πληροφορικής

Προοπτικές μόνιμης απασχόλησης και εξέλιξης πέρα του επιδοτούμενου προγράμματος.

 Βιογραφικά στο info@futurevoice.gr

FUTURE VOICE

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!