Το Καρναβάλι Γυναικών , τα Μπότια της πρώτης Ανάστασης, και το Νταλιάνι στο Β΄ Στάδιο της Διαδικασίας Εγγραφής στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO- Εννέα συνολικά προτάσεις προκρίθηκαν από τον Ν.Πρέβεζας.

Oι προτάσεις του Δήμου Πρέβεζας που αφορούν το Καρναβάλι Γυναικών, τα Μπότια της πρώτης Ανάστασης καθώς και το Νταλιάνι στον Αμβρακικό Κόλπο που έγινε σε συνεργασία με τον Αλιευτικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Πρέβεζας είναι μεταξύ των 9 προτάσεων του Ν. Πρέβεζας που πέρασαν στο Β΄ Στάδιο της Δι-αδικασίας Εγγραφής στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Επίσης στις προτάσεις περιλαμβάνονται ο Καγκελάρης σε Παπαδάτες, Γυμνότοπο και Κερασώνα , οι απόκριες στο Ριζοβούνι, ο χορός της Λαμπρής στο Ριζοβούνι και ο χορός Φυσούνι που κατατέθηκαν από τον βουλευτή Πρέβεζας της ΝΔ Σπύρο Κυριάκη και πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου Ζηρού .
Στη συνέχεια και στο δεύτερο στάδιο, όπου βρίσκεται πλέον η πρόταση, το βασικό στοιχείο αποτελεί η δημόσια διαβούλευση και η επεξεργασία του “Δελτίου Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς” για να κατατεθεί στο Υπουργείο για την τελική αξιολόγηση.
Να σημειωθεί ότι στην απόφαση που έγινε γνωστή εντός της προθεσμίας κατατέθηκαν 104 Δηλώσεις. Από αυτές, οι 28 δεν συνάδουν με τις αρχές που διέπουν τη Σύμβαση για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς UNESCO , και τις πολιτικές εφαρμογής της στην Ελλάδα.
Στο επόμενο στάδιο, εκείνο της δημόσιας διαβούλευσης και της συμπλήρωσης εκ μέρους των ενδιαφερομένων φορέων του Δελτίου Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, προκρίθηκαν συνολικά 76 δηλώσεις, εννέα από τις οποίες αφορούν την Πρέβεζα.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!