Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Future Voice αναζητά στα Ιωάννινα τις εξής ειδικότητες για πρόσληψη προσωπικού μέσω του επιδοτούμενου προγράμματος 25-45 της ΔΥΠΑ:

  1. Διοικητικό προσωπικό (1 άτομο) πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ με προτεραιότητα στις ειδικότητες:
  • Πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ Πληροφορικής
  • Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ Οικονομικών σχολών, λογιστικής και σχολών Διοίκησης
  1. Πτυχιούχος ΑΕΙ – ΤΕΙ (1 άτομο) ειδικότητας Πληροφορικής

Απαραίτητα προσόντα: Άριστη γνώση Η/Υ, πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Θα αξιολογηθεί θετικά η κτήση σχετικού  μεταπτυχιακού και η εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις.
Απαραίτητες προϋποθέσεις:  Να μην έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες της ΔΥΠΑ για τους ανέργους. Απαιτείται ενεργή κάρτα ανεργίας. Να υπάρχει η κάρτα ανεργίας ενεργή για τους τελευταίους 4 μήνες

Προοπτικές μόνιμης απασχόλησης πέρα του επιδοτούμενου προγράμματος και εξέλιξης.

Βιογραφικά στο info@futurevoice.gr

FUTURE VOICE

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!