Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) ανακοινώνει τη συνέχιση της υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΣΠΑ 2021-2027, με κατόπιν της επιτυχημένης πορείας του στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Το πρόγραμμα συνεχίζει τη δέσμευσή του να προσφέρει σημαντική υποστήριξη σε άτομα που συμμετέχουν στο Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, μέσω της προετοιμασίας τους με εκπαιδευτικά εφόδια και δεξιότητες, καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας, με σκοπό τη διευκόλυνση της ομαλής τους επανένταξης στην κοινωνία.

Από την αρχή του έτους και σε συνέχεια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, υλοποιούνται πολλαπλές δράσεις στον χώρο της Πράξης. Διατηρείται μια άριστη συνεργασία με το ΚΕΚ ΔΥΠΑ Ιωαννίνων, το οποίο υλοποιεί το δεύτερο ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης για τα μέλη του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, με τίτλο «Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά». Τα μαθήματα πληροφορικής έχουν αποδώσει, μετά την επιτυχία των συμμετεχόντων στις εξετάσεις πιστοποίησης ECDL και έχει ξεκινήσει νέος κύκλος μαθημάτων. Επίσης, συνεχίζεται η εκπαίδευση στον τομέα της γεωργίας με τη διαχείριση τμήματος του δημοτικού λαχανόκηπου από εξειδικευμένο γεωπόνο, ενώ η οικονομολόγος, η νομικός, ο κοινωνικός λειτουργός και η εκπαιδεύτρια ενηλίκων της Πράξης συντάσσουν τη διεπιστημονική ομάδα που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης των μελών του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ.

Αναμένονται επίσης τα οριστικά αποτελέσματα επαναπροκήρυξης, για να ενταχθούν στις δράσεις τα μαθήματα γνώσης αγγλικής γλώσσας, προκειμένου να επτραπεί στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες και προσόντα που θα τους βοηθήσουν στην επαγγελματική τους πορεία.

Με αυτές τις πρωτοβουλίες, το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ συνεχίζει τη προσπάθειά του για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και μια ολιστική υποστήριξη των μελών του.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!