Σύγχρονες υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ΔΕΗ blue εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν στo Kores Hotel.

Το Kores Hotel επενδύει στον τομέα της ηλεκτροκίνησης και της βιώσιμης ανάπτυξης προσφέροντας νέες υπηρεσίες για την διευκόλυνση των επισκεπτών κατόχων ηλεκτρικών αυτοκινήτων με την εγκατάσταση και λειτουργία σύγχρονων υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Μια πρωτοβουλία του Kores Hotel που εντάσσεται στο πλαίσιο αναβάθμισης των προσφερόμενων παροχών στους πελάτες τους και στην ανάγκη εξυπηρέτησης του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού επισκεπτών κατόχων ηλεκτρικών αυτοκινήτων, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου των μονάδων της και στην προώθηση του αειφόρου τουρισμού.

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!