Σας γνωρίζουμε, ότι από αύριο 1̲η̲ Σ̲ε̲π̲τ̲ε̲μ̲β̲ρ̲ί̲ο̲υ̲ έ̲ω̲ς̲ κ̲α̲ι̲ 3̲1̲ Ο̲κ̲τ̲ω̲β̲ρ̲ί̲ο̲υ̲ 2̲0̲2̲3, σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β 1952/24.03.2023, το ωράριο λειτουργίας του Αρχαιολογικού Χώρου Δωδώνης διαμορφώνεται ως εξής:
01 – 15 Σεπτεμβρίου: 08:00 – 19:30
16 – 30 Σεπτεμβρίου: 08:00 – 19:00
01 – 15 Οκτωβρίου: 08:00 – 18:30
16 – 31 Οκτωβρίου: 08:00 – 18:00
Τηλ. Επικοινωνίας Αρχαιολογικού Χώρου Δωδώνης: 2651082287

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!