Υπεγράφη μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Π.Ε Πρέβεζας το πρόγραμμα “Παρακολούθηση δυνητικώς τοξικών μικροφυκών στον Αμβρακικό Κόλπο (Π.Ε Πρέβεζας) για την περίοδο 2022-2023.
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προστασία της δημόσιας υγείας μέσω του εθνικού προγράμματος επιτήρησης των ζωνών παραγωγής και αλιείας δίθυρων μαλακίων, υλοποιώντας το πρόγραμμα παρακολούθησης θαλάσσιων τοξικών μικροφυκών στις ζώνες παραγωγής και αλιείας της Π.Ε Πρέβεζας.
Οι λήψεις δειγμάτων πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και αντίστοιχα ενημερώνονται πολίτες και αρχές σε περίπτωση που διαπιστωθεί αύξηση άνω των επιτρεπόμενων ορίων.
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει αναπτύξει τεχνολογίες αιχμής στο αντικείμενο της παρακολούθησης μικροφυκών σε θαλάσσια οικοσυστήματα και συνεργάζεται με ΟΤΑ και άλλους δημόσιους οργανισμού σε θέματα δημόσιας υγείας αλλά και παρακολούθησης βιολογικών παραμέτρων.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!