Το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός του 2023 είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Πρέβεζας στη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την Τρίτη 4 Οκτωβρίου και ώρα 6 το απόγευμα ,στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο της Πρέβεζας . Τα μέλη μπορούν να αποστείλουν εγγράφως ή σε ηλεκτρονική μορφή τις προτάσεις τους μέχρι και την προηγουμένη της συνεδρίασης ώστε να συμπεριληφθούν αναλυτικά στην απόφαση /γνωμοδότηση της Επιτροπής.
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επομένη, 05/ 10 /2022, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!