Το ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ πρωτοπορεί και γίνεται η πρώτη μονάδα βιοαερίου στην Ελλάδα που πιστοποιείται από τον φορέα TÜV NORD με ISO 9001:2015 – Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και ISO 14001:2015 – Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δέσμευση για τη δημιουργία ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου μέλλοντος, μέσα από τη βελτίωση των επιδόσεών της εταιρίας σε ζητήματα διαχείρισης ποιότητας και ζητήματα περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, η πιστοποίηση ISO 9001:2015, ένα από τα πλέον γνωστά και ευρέως αποδεκτά πρότυπα, αυξάνει την εμπιστοσύνη, τη φερεγγυότητα και το κύρος της μονάδας παραγωγής, αποδεικνύοντας πως η εταιρεία εφαρμόζει όλες τις κανονιστικές διατάξεις.

Η πιστοποίηση ISO 14001:2015 επιτρέπει στη μονάδα να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας της, να ενσωματώσει ζητήματα περιβάλλοντος στην επιχειρησιακή διαχείριση και να βελτιώσει την εταιρική της αξιοπιστία.

Σχολιάζοντας την εξέλιξη αυτή, ο κος Παναγιώτης Τσάπας, Τεχνικός Διευθυντής του Ομίλου AegeanTerra (όμιλος στον οποίο ανήκει το Βιοαέριο Πρέβεζας), δήλωσε: «Το ζήτημα της αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης είναι σήμερα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Οφείλουμε να κάνουμε περισσότερα και νωρίτερα, και να τα κάνουμε με τρόπο οργανωμένο και μετρήσιμο. Με τη λήψη των διεθνών πιστοποιήσεων ISO 9001 και ISO 14001 πετυχαίνουμε την αναβάθμιση της εσωτερικής λειτουργίας των υπηρεσιών μας, μειώνουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας μας, και προστατεύουμε το περιβάλλον, ανταποκρινόμενοι στη δέσμευσή μας για τη δημιουργία ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου μέλλοντος. Παράλληλα ο όμιλος AegeanTerra αντιλαμβανόμενος την πρόκληση στον τομέα της εκμετάλλευσης αποβλήτων προς παραγωγή ενέργειας (waste to energy), αλλά και την μεγάλη ανάγκη που υπάρχει για καθαρή πράσινη ενέργεια, προχωράει δυναμικά στην υλοποίηση 3 νέων μονάδων παραγωγής βιοαερίου και βιομεθανίου, χρησιμοποιώντας ως Α’ ύλη γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα, στόχος του ομίλου είναι μέχρι το 2030 να παράγει ημερησίως 3000 κυβικά μέτρα (m3) βιομεθανίου».

 

 

Σχετικά με το Βιοαέριο Πρέβεζας 

Η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο της «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΠΡΕΒΕ- ΖΑΣ» λειτουργεί από το 2021 στον Ωρωπό Πρέβεζας και αποτελεί πρότυπο για την περιοχή της Ηπείρου. Η μονάδα λειτουργεί με βάση τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τις βέλτιστες πρακτικές που προβλέπονται για αντίστοιχες εγκαταστάσεις και χαίρει μεγάλης αποδοχής από την τοπική κοινωνία. Έχει συντελέσει σημαντικά στην αποφόρτιση της ευρύτερης περιοχής από τα γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα, αδρανοποιώντας μέχρι σήμερα πάνω από 180.000 τόνους, δίνοντας ουσιαστική λύση στο χρόνιο ζήτημα της διαχείρισής τους, ενώ παράλληλα παρέχει καθαρή πράσινη ενέργεια στο ηλεκτρικό δίκτυο και προάγει την κυκλική οικονομία.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!