Το 5* Hotel Du Lac στα Ιωάννινα ζητά Μάγειρα Α’

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Απόφοιτος σχολής μαγειρικής
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 4* – 5* (εμπειρία σε τμήμα banquet/δεξιώσεων και σε εστιατόρια a la carte)
  • Γνώση Ελληνικής και Μεσογειακής κουζίνας
  • Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
  • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
  • Υπευθυνότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια

ΠΑΡΟΧΕΣ

  • Άριστο περιβάλλον εργασίας
  • Προοπτικές εξέλιξης

 

Αποστολή βιογραφικών στο work@hoteldulac.gr 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!