Θέση: Υπάλληλος logistics Ξενοδοχείου

Κύρια καθήκοντα:

  • Παραγγελία και παραλαβή προϊόντων
  • Τακτοποίηση των εμπορευμάτων στις αποθήκες και διανομή στα επιμέρους τμήματα
  • Ηλεκτρονική καταχώρηση προσφορών, παραγγελιών, τιμολογίων και απογραφών
  • Διεξαγωγή ελέγχων αποθεμάτων αποθήκης για προγραμματισμό παραγγελιών
  • Μηνιαίες απογραφές αποθήκης
  • Διεξαγωγή ερευνών αγοράς όποτε απαιτείται
  • Τήρηση της τάξης και της καθαριότητας των αποθηκευτικών χώρων

 

Απαιτούμενα προσόντα

  • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (Windows, MS Office) – η γνώση ERP της Entersoft θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
  • Οργανωτικές δεξιότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
  • Συνέπεια και υπευθυνότητα

 

Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!