Με 290€ και παροχές ΣΟΚ! 100% επιτυχία.
➡Νέα ολιγομελή τμήματα με σύγχρονη τηλεκατάρτιση (ON LINE)
➡Σε 2 μήνες αναγνωρισμένο Lower Β2 για τον ΑΣΕΠ
➡Χιλιάδες πιστοποιητικά – Εμπειρία Future Voice από το 2005 – Εγγύηση επιτυχίας!
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
➡Τα μαθήματα

➡Τα εξέταστρα
➡Την έκδοση του πιστοποιητικού
➡Επιπλέον Δωρεάν μαθήματα εφόσον χρειαστεί.

Περισσότερα για το TOEIC: κλικ εδώ

Πληροφορίες εγγραφές:
T. 2651020777
Ν. Ζέρβα 42 Ιωάννινα
www.futurevoice.edu.gr

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!