Τουλάχιστον 400.000 εργαζόμενοι στον τουρισμό και στην εστίαση θα ενταχθούν στην ψηφιακή κάρτα εργασίας από την έναρξη της θερινής τουριστικής περιόδου, σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Εργασίας.

Ο σχεδιασμός του υπουργείου, κατά την τουριστική περίοδο, η εφαρμογή του μέτρου θα έχει πιλοτικό χαρακτήρα, όπως συνέβη άλλωστε με τους κλάδους της οικονομίας που έχουν ήδη ενταχθεί.
Σε αυτή τη φάση, βρίσκονται ήδη οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας.
Η πιλοτική εφαρμογή ολοκληρώνεται τον Απρίλιο για το λιανικό εμπόριο και τον Μάιο για τον τομέα της βιομηχανίας.

Μάλιστα, προβλέπεται η επιβολή προστίμου ύψους 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο σε περιπτώσεις όπου έχει διαπιστωθεί αναντιστοιχία της πραγματικής απασχόλησης με τις καταχωρίσεις της ψηφιακής κάρτας.
Η κύρωση είναι αντίστοιχη αυτής που προβλέπεται για αδηλωτη εργασία.

Όπως εκτιμάται, από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου έως τον Μάιο θα έχουν ενταχθεί στο νέο σύστημα σχεδόν 800.000 εργαζόμενοι.

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2022 για το σύνολο των τραπεζών της χώρας και τα supermarket με περισσότερους από 250 εργαζόμενους.
Στις 16 Φεβρουαρίου 2023, εντάχθηκαν και οι νέες τράπεζες, αλλά και ειδικά supermarket, με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων.

Την ίδια ημερομηνία ξεκίνησε η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας και για ασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς και για εταιρίες παροχής ιδιωτικής προστασίας (security).
Στις 22 Μαρτίου του ίδιου έτους, εντάχθηκαν υποχρεωτικά στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας οι ΔΕΚΟ μεταφορών (ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Σταθερές Συγκοινωνίες, ΟΣΥ, ΟΑΣΑ, ΟΣΕΘ, ΟΑΣΘ, η Hellenic Train και η Ελληνική Εταιρία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Υλικού.
Από την 1η Ιανουαρίου και σταδιακά, εντάσσονται υποχρεωτικά στο ίδιο σύστημα ψηφιακής κάρτας οι επιχειρήσεις στον κλάδο της βιομηχανίας, καθώς και όσες ανήκουν στο λιανεμπόριο. Εξαιρούνται μόνο οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας, στα πετρελαιοειδή και στα ορυχεία.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!