Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 27/05 στο ξενοδοχείο The Lake Hotel Ioannina έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μελών της Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Ιωαννίνων, με μεγάλη συμμετοχή τόσο με φυσική παρουσία, όσο και μέσω διαδικτυακής σύνδεσης. Τα θέματα που απασχόλησαν την Έκτακτη Γενική Συνέλευση άπτονται των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο κλάδος το τελευταίο διάστημα σε Πανελλαδικό επίπεδο, αλλά και της στασιμότητας σε πολλά καίρια τοπικά ζητήματα που θα μπορούσαν αν επιλύονταν να βοηθήσουν στην αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή μας.

Στις τοποθετήσεις των περισσοτέρων Μελών επικράτησε έντονος προβληματισμός για τις χαμηλές πληρότητες του τελευταίου χρονικού διαστήματος, αλλά και των δυσοίωνων προβλέψεων για τους επόμενους μήνες, κάτι που αν επαληθευθεί δεν θα έχει αρνητικό αντίκτυπο μόνο στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αλλά σε όλες τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον Τουρισμό και για το σύνολο της τοπικής οικονομίας. Δυστυχώς παρατηρείται ότι και οι Έλληνες επισκέπτες που παραδοσιακά στηρίζουν τον προορισμό μας έχουν μεγάλη δυσκολία στο να πραγματοποιήσουν ταξίδια αναψυχής λόγω της μεγάλης ακρίβειας, αλλά και παραδοσιακές αγορές ξένων επισκεπτών έχουν ελαττώσει σε μεγάλο ποσοστό τις διανυκτερεύσεις προς την περιοχή μας για διάφορους λόγους.

Μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίστηκε να δημοσιευθούν τα πιο σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τον Κλάδο των ξενοδόχων σε τοπικό επίπεδο και να επιδιωχθεί από τους αρμόδιους Υπουργούς και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις επί των θεμάτων αυτών, είτε θετικές, είτε αρνητικές, ώστε να τεθούν οι απαντήσεις τους στην κρίση των συναδέλφων ξενοδόχων και των ανθρώπων που σχετίζονται με τον κλάδο μας ως προμηθευτές, ως εργαζόμενοι ή ως επαγγελματίες του τουρισμού.

Τα αιτήματα των ξενοδόχων είναι τα ακόλουθα:

 • Η επίσπευση από πλευράς των Δήμων της Π.Ε. Ιωαννίνων της δημιουργίας κοινού Οργανισμού Προβολής & Προώθησης του Προορισμού, στα πρότυπα άλλων επιτυχημένων Οργανισμών που ήδη λειτουργούν στην ελληνική Επικράτεια.
 • Η επανάληψη της Διαφημιστικής καμπάνιας από τον ΕΟΤ για τους Ορεινούς Προορισμούς εν όψει της νέας χρονιάς (2025) σε στοχευμένες αγορές του εξωτερικού και του εσωτερικού (όπως συνέβη το έτος 2021) και η συμμετοχή των ορεινών προορισμών σε στοχευμένες εκθέσεις του εξωτερικού τα επόμενα χρόνια με ξεχωριστή παρουσία, ώστε να γίνει γνωστή και η Ηπειρωτική Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός σε αγορές του εξωτερικού.
 • Η άμεση εφαρμογή του άρθρου 111 του Νόμου 4446/2016 στους Δήμους της Π.Ε. Ιωαννίνων για να περιορισθεί το ανεξέλεγκτο φαινόμενο της Βραχυχρόνιας Μίσθωσης. Έλεγχοι στα καταλύματα Βραχυχρόνιας Μίσθωσης αν τηρείται η Εργατική Νομοθεσία για όσους εργάζονται σε αυτά. Κανόνες ασφαλείας και ασφαλιστική κάλυψη όσον αφορά την λειτουργία τους, ανάλογες με αυτές που ισχύουν στα ξενοδοχειακά καταλύματα.
 • Ειδική μέριμνα για τα ξενοδοχειακά καταλύματα που λειτουργούν στους Ορεινούς Όγκους τα οποία πλήττονται περισσότερο από την ύφεση (επιδότηση μετακίνησης εργαζομένων, επιδότηση μετακίνησης επισκεπτών χαμηλών εισοδημάτων – δικαιούχων Κοινωνικών Προγραμμάτων, επιδότηση κόστους θέρμανσης κατά τους Χειμερινούς μήνες).
 • Άμεση επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού Άγονης Γραμμής της Αεροπορικής Σύνδεσης Ιωάννινα – Ηράκλειο, σύμφωνα με τις εξαγγελίες Κυβερνητικών Στελεχών.
 • Η ένταξη από πλευράς του ΕΟΤ του αεροδρομίου Ιωαννίνων στα προγράμματα συνδιαφήμισης που πραγματοποιεί κάθε χρόνο σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες ύψους 20 εκ €, για την προσέλκυση αεροπορικών πτήσεων και στην περιοχή μας.
 • Η εξεύρεση εξειδικευμένης εταιρείας Αεροπορικού Μάρκετινγκ για την προσέλκυση πτήσεων στο Αεροδρόμιο Ιωαννίνων, με συνεργασία της Περιφέρειας Ηπείρου, των Δήμων της Π.Ε. Ιωαννίνων, του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων και των επαγγελματικών Ενώσεων που σχετίζονται με τον τουρισμό.
 • Άμεση συμμόρφωση από τις ψηφιακές πλατφόρμες κρατήσεων στις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που έχουν επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύουν και σε άλλες ανταγωνίστριες χώρες, ώστε να μην εκμεταλλεύονται την δεσπόζουσα θέση τους, αναπτύσσοντας αθέμιτες πρακτικές που έχουν τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο στην λειτουργία των ξενοδοχείων.
 • Διευθέτηση της αναρχίας και της στρέβλωσης που υπάρχει με τους Οργανισμούς Πνευματικών και Συγγενικών δικαιωμάτων, όπου κανένας δεν γνωρίζει πόσοι είναι αυτοί οι Οργανισμοί, πόσοι θα προκύψουν στο μέλλον και θα ζητάνε χρήματα από τα ξενοδοχεία, γιατί οι Οργανισμοί που εκπροσωπούν συναφή επαγγέλματα δεν τα βρίσκουν ώστε να συνενωθούν μεταξύ τους και διαφοροποίηση των δικαιωμάτων που πρέπει να καταβάλει μία ξενοδοχειακή μονάδα, ανάλογα με την περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται, πέρα από την κατηγορία και την δυναμικότητα της. Κατάργηση της ποσόστωσης του 40% όσον αφορά την υποχρέωση για ελληνικό ρεπερτόριο στους κοινόχρηστους χώρους των ξενοδοχείων.
 • Μείωση του ΦΠΑ στην Διαμονή και κατάργηση του Τέλους Κλιματικής Κρίσης, ενός τέλους που σε πολλές περιπτώσεις φτάνει σε δυσθεώρητα ποσοστά σε σχέση με την συνολική τιμή ενός δωματίου, ώστε να ανακτήσει ο κλάδος που είναι η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας την χαμένη του ανταγωνιστικότητα.
 • Μείωση των Δημοτικών Τελών και των Χρεώσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης των Τουριστικών Επιχειρήσεων, οι οποίες σε πολλούς Δήμους της Π.Ε. Ιωαννίνων φθάνουν σε δυσθεώρητα ύψη.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!