Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκαν οι οκτώ νέοι  θεματικοί αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριμάνη με θητεία ως το τέλος του έτους.Αναλυτικά δόθηκαν οι παρακάτω αρμοδιότητες:

Στην Αντιπεριφερειάρχη Νάκου Αγνή του Σωτηρίου την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν στα θέματα Πρόνοιας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Συνοχής και Δημόσιας Υγείας.

Στον Αντιπεριφερειάρχη Πότση Οδυσσέα του Ηλία την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν στα θέματα Πολιτισμού, Νεολαίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.

Στον Αντιπεριφερειάρχη Γοργόλη Βασίλειο του Μιχαήλ την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Εμπορίου.

Στον Αντιπεριφερειάρχη Βαρέλη Δημήτριο του Θεόδωρου την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Στον Αντιπεριφερειάρχη Ματσίρα Χρήστο του Ιωάννη την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα προστατευόμενων περιοχών χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου, Εξωστρέφειας και Καινοτομίας.

Στην Αντιπεριφερειάρχη Ναυρόζογλου Παναγιώτα του Παύλου την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα οργάνωσης, συντονισμού και επεξεργασίας υποβολής προτάσεων για την προώθηση των τοπικών προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου.

Στην Αντιπεριφερειάρχη Σπανοπούλου -Σάρρα Ηλιάνα του Νείλου την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα Ιχθυοκαλλιεργειών της Περιφέρειας Ηπείρου.

Στον Αντιπεριφερειάρχη Λαζάνη Χαρίλαο του Αλκιβιάδη την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν στον τομέα Αθλητισμού και Απασχόλησης.

Η θητεία των ανωτέρω αναφερομένων αντιπεριφερειαρχών ορίζεται από 01η Ιανουαρίου 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους οι αντιπεριφερειάρχες δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Περιφερειακού συμβουλίου. Η ανάκληση του Αντιπεριφερειάρχη είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειάρχη.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!