ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

Τρεις πορείες

ΜΟΝΗ ΣΤΟΜΙΟΥ, Αˊ κατηγορίας, 4-5 ώρες (10km)
Αρχηγός: Βαγγελιώ Κουλιαμπή

ΣΙΑΔΙ ΜΥΓΑΣ (1450m), Βˊ κατηγορίας, 7-8 ώρες (20km)
Αρχηγός: Βασίλης Μπίτος

ΛΗΜΕΡΙΑ ΚΛΕΦΤΩΝ (1800m), Γˊ κατηγορίας, 8-9 ώρες (25km)
Αρχηγός: Γιώργος Μπούτζας

Αναχώρηση: 7:00 από την έξοδο του πάρκινγκ της πλατείας

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!