Οι Amities-Φiλίες θα πραγματοποιήσουν τις Εικαστικές Συνευρέσεις τους το διάστημα 20-30 Σεπτεμβρίου, σε μία έκθεση που οργανώνεται με το σκεπτικό να δοθεί η δυνατότητα σε έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων με εικαστικές ανησυχίες να επικοινωνήσει με τον κόσμο.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!