Ο Τριαντάφυλλος Αλμπάνης με παρέμβαση του στις εργασίες του Συνεδρίου, Αμπελουργίας που οργανώθηκε με επιτυχία στα Ιωάννινα, έκανε την παρακάτω παρέμβαση κατά την συζήτηση της φιλοσοφίας και των επιδιώξεων της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ – 2023-2027):.
1. «Έχοντας υπόψη το περιεχόμενο των αιτημάτων και το δίκαιο των πρόσφατων κινητοποιήσεων των αγροτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα σε Γαλλία, Βέλγιο και Ελλάδα, σχετικά με την νέα ΚΑΠ 2023-2027, θεωρώ ότι είναι κρίσιμη η αναθεώρηση του πλαισίου σύναψης συμφωνιών με τις τρίτες χώρες (χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) για την εισαγωγή αγροτικών προϊόντων, όταν αυτά είναι πλήρως επιδοτούμενα, προστατεύονται με κρατικό παρεμβατισμό και έχουν χαμηλό εργασιακό κόστος. Πρόκειται για ελεύθερες εισαγωγές αγροτικών προϊόντων που είναι ανταγωνιστικά σε σχέση με τα ευρωπαϊκά και πλήττουν στην βάση του τον ευρωπαϊκό πρωτογενή τομέα των χωρών του Νότου.
2. Απαιτούνται επίσης ειδικά μέτρα ελέγχων για όλα τα εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα, ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και την ασφάλεια του Ευρωπαίου καταναλωτή, λόγω του ανεξέλεγκτου της χρήσης φυτοφαρμάκων και βιοκτόνων ενώσεων σε πολλές τρίτες χώρες. Τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία ιδιαίτερα για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης και τα αλιεύματα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει στις συμφωνίες πακέτο με τρίτες χώρες να μην εστιάζει μόνο στην προώθηση των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά αλλά και στη φροντίδα του πρωτογενούς τομέα του Νότου.»

Τέλος ο Τρ. Αλμπάνης με δήλωση του αναφέρθηκε σε προτάσεις παρεμβάσεων πολιτικής σχετικά με τον Πρωτογενή Τομέα στη χώρα μας που περιλαμβάνουν:
– Ένα νέο μοντέλο αγροτικής πολιτικής με τον παραγωγό στο επίκεντρο
– Υποστήριξη της γεωργίας με νέες τεχνολογίες.
– Δημιουργία ενοϊκών συνθηκών και κινήτρων για την επιστροφή των νέων στην ύπαιθρο και τα χωριά.
– Προγράμματα μείωσης του κόστους παραγωγής
– Τεχνικά έργα υποδομών του αγροδιατροφικού τομέα
– Πρόγραμμα επιδότησης αγροτικών μηχανημάτων.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!