Την ανάγκη λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Πραμάντων ως τριθέσιο, όπως δηλαδή λειτουργούσε μέχρι σήμερα, είχε ζητήσει ο Σταύρος Καλογιάννης από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, καταθέτοντας σχετική Αναφορά (υπ’ αρ. πρωτ. 178/2021) στη Βουλή, μετά από συνεργασία που είχε με τον Δήμαρχο Βορείων Τζουμέρκων κ. Ι. Σεντελέ.

Στην απάντησή της προς τον Σταύρο Καλογιάννη, η αρμόδια Υφυπουργός κα Ζ. Μακρή αναφέρει:

«Σύμφωνα με την με ΚΥΑ Φ.3/897/97652/Γ1/25.09.2006, η οργανικότητα των δημοτικών σχολείων προσδιορίζεται από την αναλογία (15) δεκαπέντε μαθητών προς (1) ένα δάσκαλο για τα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια και για τα λοιπά είκοσι πέντε (25) μαθητών προς ένα (1) δάσκαλο.

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 8141/2021 Απόφαση του Δ/ντή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων, το Δημοτικό Σχολείο Πραμάντων λειτουργεί για το σχολικό έτος 2021- 2022 ως τριθέσιο».

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!