Στη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή πρότασης του Δήμου Αρταίων για συμμετοχή του στο Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων της UNESCO.
Το Δίκτυο στοχεύει μέσω της συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειριών, μεταξύ των πόλεων-μελών στη …
δημιουργία ή και την ανάπτυξη δημιουργικών βιομηχανιών, στην προβολή του τοπικού πολιτιστικού κεφαλαίου και στην επίτευξη μιας βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.
Η ένταξη του Δήμου στο εν λόγω Δίκτυο θα αποφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία στο Δήμο, καθώς θα υπάρξει διασύνδεση με το Διεθνή οργανισμό με αποτέλεσμα τη στενή συνεργασία και την από κοινού διοργάνωση δράσεων, τη διεθνή προβολή των πολιτιστικών μνημείων της περιοχής, τη διασύνδεση της περιοχής με τη μουσική, την ενίσχυση του θεματικού τουρισμού και του τουρισμού γενικότερα στην περιοχή και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και αγοράς.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!