Δημιουργήθηκε το μακρινό 1887 από το Βασίλειο Γεωργάκη, ενώ υπάρχουν διάφορες εκδοχές για την ονομασία της!

Στη κεντρική πλατεία των Πραμάντων βρίσκεται η περίφημη «βρύση του Αράπη» και αποτελεί μία από τις ωραιότερες βρύσες της Ηπείρου. Παριστάνει μια ανθρώπινη κεφαλή με κρουνό στο στόμα της, που είναι τοποθετημένη σε μια πελεκητή πέτρινη στήλη…
Αποτελεί έργο του Πραμαντιώτη πρωτομάστορα Βασιλείου Γεωργάκη που τη δημιούργησε το μακρινό 1887. Το όνομα της η βρύση το οφείλει στη θέση στην οποία βρίσκεται, αφού σύμφωνα με τις πηγές λέγεται ότι την περίοδο της Τουρκοκρατίας εκεί στεκόταν ο «αράπης» Οθωμανός εισπράκτορας των φόρων. Κατά μια άλλη εκδοχή στο σημείο αυτό σκοτώθηκε το καλοκαίρι του 1821 κατά τη διάρκεια μαχών, κάποιος Αφρικανός «αράπης» από γυναίκα του χωριού.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!