Οι εγγραφές, επανεγγραφές των προνηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πάργας για το Σχολ. Έτος 2024-2025 ξεκινούν στις 20-05-2024 ημέρα Δευτέρα και λήγουν στις 21-6-2024 ημέρα Παρασκευή.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα προνήπια που έχουν γεννηθεί από 01-01-2021 έως 28-02-2022.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφών του Δήμου διατίθενται στα γραφεία των Παιδικών Σταθμών Καναλακίου Πάργας, Ανθούσας και στην ιστοσελίδα του Δήμου ως ακολούθως:

• Αίτηση-Εγγραφής-Επανεγγραφής-στον-Παιδικό-Σταθμό
• Βεβαίωση υγείας
• Υπεύθυνη-Δήλωση-Παιδικού-Σταθμού
• Δικαιολογητικά 2024

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται συμπληρωμένες επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθημερινά στους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς από 11.00 έως 13.00

Σας επισημαίνουμε ότι είναι εξόχως σημαντικό να υποβάλλετε επίσης αντίστοιχη αίτηση για τις δομές μας μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, όταν αυτό ανακοινωθεί από τον φορέα υλοποίησής του (ΕΕΤΑΑ) .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα των Παιδικών Σταθμών που αναγράφονται παρακάτω:

• ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ 2684022042
• ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 2684032688
• ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ 2684032132

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!