Ξεκίνησαν τις προηγούμενες ημέρες οι εργασίες για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ», προϋπολογισμού 2.227.419,35 € (χωρίς Φ.Π.Α.) που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

Οι εργασίες ξεκίνησαν από το Υποέργο Α, με την κατασκευή-τοποθέτηση νέου εξωτερικού αγωγού ύδρευσης για τον οικισμό Αγίου Δονάτου, ενώ ταυτόχρονα προβλέπεται και η πλήρης αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου του οικισμού. Το Υποέργο Α προβλέπει επίσης την αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της Πόλης της Παραμυθιάς.

Υπενθυμίζεται ότι ακολουθεί το Υποέργο Β, κατά το οποίο προβλέπεται να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Πόλης της Παραμυθιάς, με το πέρας του οποίου ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!