Στο πλαίσιο των δράσεων την Πράξης AETHER, η Περιφέρεια Ηπείρου, υλοποιεί εργασίες διαμόρφωσης και προμήθειας εξοπλισμού, για την ανάπτυξη του Κέντρου Συλλογής και Διαχείρισης Απορριμμάτων Ιχθυοκαλλιέργειας, στη θέση Ακρωτήρι Παγανιάς, της Λωρίδας Σαγιάδας.

Στο εν λόγω σημείο συγκέντρωσης των πλαστικών αποβλήτων (ιχθυοτροφών, συσκευασιών κλπ.), οι ιχθυοκαλλιεργητές θα μπορούν να μεταφέρουν τα πλαστικά απορρίμματα τα οποία θα δεματοποιούνται και θα αποθηκεύονται προσωρινά μέχρι να διοχετευθούν σε εταιρείες ανακύκλωσης. Επιπλέον, η Περιφέρεια θα προμηθευτεί τον απαραίτητο εξοπλισμό για την διαχείριση των νεκρών ψαριών.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2023.

 

 

Η Πράξη AETHER υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των δύο χωρών

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!