Ξεκίνησε από τον Δήμο Πάργας μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που έχουν γίνει στην πόλη με την πλακόστρωση 10.000 τ.μ. σε δρόμους και στενά προϋπολογισμού 998.200€ με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής μετά από πρόταση που υπέβαλε ο Δήμος.
Το έργο που εκτελείται είναι μέρος ενός ευρύτερου συνόλου παρεμβάσεων, που θα συντελέσουν στην αισθητική αναβάθμιση και βελτίωση της λειτουργίας της πόλης προς όφελος των πολιτών.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!